Storholt fylkesgrensa

Fylkesgrensa mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal ved Storholt. (Foto: Gunnar Bureid)