Surnadal er fylkets andre demensvennlige kommune

Tirsdag signerte ordfører Lilly Gunn Nyheim Nasjonalforeningen for folkehelsens avtale om å gjøre Surnadal til et bedre og tryggere sted å bo for de som lever med demens og deres pårørende. Surnadal er den andre kommunen i Møre og Romsdal som inngår denne avtalen.

Demensvennlig kommune_690x452.jpg

Bak f.v. Magna Moe og Irene Bolme fra Surnadal demensforening og helselag, leder for skjermet avdeling Merete Lie, fagutviklingssykepleier Ingunn Mikkelsen og sykepleier ved skjermet avdeling Reidun Nerland. Foran Heidrun Solstad, sykepleier og leder for arbeidsgruppa, med ordfører Lilly Gunn Nyheim.

 

Ulstein var den første kommunen til å signere avtalen som også er signert av Nasjonalforeningen for folkehelsens generalsekretær Lisbet Rugtvedt. Målet med Nasjonalforeningen for folkehelsens landsomfattende kampanje for et mer demensvennlig samfunn er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter og aktivt være en del av lokalsamfunnet, for eksempel gjennom å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter, delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, samt bruke kulturaktiviteter som bibliotek og kino.

- Vi ønsker å øke kunnskapen og åpenheten om demens. Slik avmystifiseres sykdommen, og vi bidrar til å bryte ned barrierer. Demens kan være en isolerende sykdom, for mange er redd for stigmatisering. Mer kunnskap og åpenhet vil gi personer med demens flere muligheter til å gjøre ting de har lyst til, som å dra på biblioteket eller på kino, sier Heidrun Solstad.

Det hele startet på initiativ fra Surnadal demensforening og helselags leder Liv Botten, forteller ordfører Lilly Gunn Nyheim. I august møtte representanter fra Arbeiderpartiet med Surnadal demensforening og helselag for å orienteres om hvilke politiske og økonomiske forpliktelser en inngåelse av avtalen ville bety for kommunen. De ble informert om at kommunen ikke har noen ekstra kostnader som følge av kampanjen, og ordfører Nyheim og hennes partifeller så raskt at dette var en enkel, men virkningsfull måte å arbeide med demens på.

 

 

Signering av avtalen forplikter kommunen til å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på hvilke lokale tiltak det er behov for og hvilke grupper i kommunen som kan ha nytte av en opplæring om demens. Det overordnede målet er å lære å kjenne igjen tegn på sykdommen og vite hvordan man møter personer med demens. Butikkansatte, frisører, drosjesjåfører og kirkemedarbeidere er alle aktuelle til å få opplæring i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Merete Lie understreker at det ikke er snakk om å ansvarliggjøre kursdeltagerne på deres arbeidsplasser, men heller vise verdien i en enkel samtale om man legger merke til noen som viser tegn til å trenge hjelp.

- Kunnskap er viktig for å kunne hjelpe personer med demens til å fungere i hverdagen, og for å møte dem for den de er, sier Lie.

- Bare det å håndtere penger kan være vanskelig for mange. Det handler om å hjelpe de til å bevare verdigheten i situasjonen, sier sykepleier Reidun Nerland.

Lie skryter av de mange butikkansatte og drosjesjåfører i Surnadal som allerede gjør en solid jobb med personer med demens. Hun tror det ligger en stor fordel i å være en liten bygd hvor mange kjenner hverandre. Men kursinga vil lære deltagerne til å gjenkjenne tegn på den usynlige sykdommen også hos de man ikke kjenner.

Sykepleier Heidrun Solstad er valgt som leder for arbeidsgruppa, som foreløpig består av henne og Irene Bolme fra demensforeninga. Representanter fra kommunen og fra næringslivet vil også være aktuelle, både som faste medlemmer og ved behov. 

- Det er ønskelig at pårørende eller personer med demens, gjerne fra lokallagene, inkluderes i arbeidsgruppa. De vet best hvor skoen trykker, og hvor det er størst behov for en innsats, forteller Surnadal Demensforenings leder Liv Botten til Trollheimsporten.

- Vi i Surnadal Demensforening og helselag er veldig glade for dette og håper avtalen vil bli godt mottatt av befolkningen, samt at alle som etter hvert blir tilbudt kursing tar imot tilbudet, sier Botten.

Sansehagen_690x391.jpg

I sansehagen til skjermet avdeling på sjukeheimen. En oase, midt på Skei, med bugnende epletrær, glade høner, rabarbra og fargerike blomster.