korpset 1_1024x601

Surnadal Skolekorps nytt medlem på Trollheimsporten

Surnadal Skolekorps ble dannet i 1958. De var da underlagt foreldreutvalget på Øye skole og hette da skolemusikken. I august 1961 ble det første møte i skolemusikken avholdt. Styret var oppnevnt av foreldreutvalget. Deres hovedoppgave var å skaffe penger til instrument. I dag er det 15 korpsmedlemmer, 3 drill og 13 aspiranter. Og Trollheimsporten er glade for å kunne ønske Surnadal Skolekorps velkommen som nytt medlem med informasjonsside.

Faste oppdrag har Surnadal Skolekorps Julegrantenning Amfi, sosialtur til Trondheim, Julekonsert Ranes kirke, skoletreff Øye skole, 17. mai, Vårsøg, avslutning 10. trinnet, stevne/tur + en del sporadiske oppdrag.

Bildene her er fra sommerens til til Bornholm.

Surnadal Skolekorps er nytt medlem på Trollheimsporten med informasjonsside. Bli medlem - klikk her. Alle medlemmer her!

Du finner nyheter fra Surnadal Skolekorps her.