Surnadal sparebank ute

Pressemelding

Surnadal Sparebank – korona gir større usikkerhet fremover

Effekten av koronasituasjonen har preget banken, og har vært med å bidra til at driftskostnadene er redusert. Samtidig opplever banken fremdeles å få mange nye kunder, som gir en god underliggende drift i banken i første halvår.

Surnadal Sparebank har per 2. kvartal et resultat før skatt på 50,9 millioner kroner, mot 42,8 millioner kroner i samme periode i 2019. Avkastningen på egenkapitalen er 10,3 % etter skatt. Bankens forretningskapital er nå på 8,5 milliarder kroner.

– I første kvartal i år måtte vi skrive ned verdien betydelig på våre verdipapirer som utgjør våre likviditetsreserver. Verdiene har utviklet seg meget positivt siden 1. kvartal, slik at vi i andre kvartal kunne oppjustere verdiene igjen. Så langt har vi ikke opplevd økte tap som følge av korona. Men som en følge av usikkerheten i forbindelse med koronasituasjonen, har vi økt avsetninger til tap på utlån i første halvår, kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen.

Banken opplever stor innskuddsvekst med 408 millioner kroner i økning hittil i år. Utlånsveksten er svakere enn tidligere og endte med 100 millioner kroner ved utgangen av 2. kvartal. Utlånsvolumet er på til sammen 7.244 millioner kroner.

– Det vil bli utfordrende å opprettholde like gode resultater fremover. Konsekvensene av koronasituasjonen og de økonomiske effektene av tiltak for å unngå spredning, forventes å påvirke bankens resultat og utvikling fremover. Dette fører til større usikkerhet enn normalt, særlig knyttet til vekst, tapsvurderinger på utlån og utvikling av verdiene på våre verdipapirer. I tillegg er våre rentemarginer vesentlig redusert som følge av at styringsrenten i Norges Bank er på 0 %, avslutter Troelsen.