Olav J Holten ingress

Surndaling mottok Kongens fortjenestemedalje

Torsdag kveld ble Olav Jostein Holten fra Bæverfjord hedret med Kongens fortjenestemedalje for sin langvarige innsats i Indre Nordmøre forsvarsforening og i lokalsamfunnet ellers.

 

Ordfører Lilly Gunn Nyheim var rørt og stolt over å som Kongens forlengede arm få lov til å overrekke medaljen til en svært verdig mann, i lag med kone, øvrig familie og medlemmer fra styret i Forsvarsforeningen. Ordføreren kunne fortelle om et langt og svært aktivt liv med stort samfunnsengasjement som kommer klart til syne både i kommunen og langt utenfor dens grenser.

 

Hjem og familie

Olav Jostein Holten kommer fra Torseter i Bæverfjord, hjemplassen som han overtok i 1972. Der har han og kona Johanne sammen dyrket og driftet og fått to barn. Holten har jobbet mye for og med barn og unges oppvekstsvilkår, og var leder for Nordmøre fosterhjemsforening i 1996-1997. Olav Jostein og Johanne har selv hatt fire fosterbarn fra 5 til 18 års alder.

 

Tillitsverv

Når det gjelder tillitsverv har Holten en svært omfattende karriere å se tilbake på innen politikk, idrett og forsvarsarbeid. Fra 70-tallet og fremover har han blant annet vært fast medlem av kommunestyret, formannskapet, skolestyret og sittet som leder for administrasjonsutvalget. Han har alltid vært en ivrig og synlig politiker som har oppnådd mye, men spesielt som leder for administrasjonsutvalget i fire år, fra 1992-1995. Her må nevnes at han satte i gang tiltak som fikk ned sykefraværet blant de ansatte i kommunen, og han la til rette for etterutdanning for ansatte og fagbrev for omsorgsfag og renholdsfag – noe som var nytt i Surnadal på den tiden.

 

Arbeid for Forsvaret

Holtens fremste interesse har alltid vært forsvarssaken. Også her er karrieren lang og omfattende. Holten har vært befalingsmann i Forsvaret, vært frivillig aktiv i Heimevernet fra 1961 (og er det enda!), mottatt Heimevernets fortjenestemedalje i 1999, Norsk Forsvarsforenings verneidrettsmedalje i 2002, og NFFs hederstegn i 2007. Holten har vært leder i Indre Nordmøre Forsvarsforening siden 1990. I dag vier han mye tid til Krigsminnesamlinga ved bygdemuseet på Åsen i Surnadal, og har tidligere bidratt til å reise minnesmerke i Nåverdalen mellom Innset og Kvikne. Her var det harde kamper mellom norske og tyske styrker i aprildagene 1940 og to norske soldater mistet livet.

 

Arbeid for lokalsamfunnet

Olav Jostein Holten har vært leder for styret i Bæverfjord samvirkelag i nærmere 30 år. Dette vervet kombinerer han med ledervervet for styret i Bæverhall, bygdas samfunnshus og samlingssted. Allerede som 18-åring ble Holten leder for Bæverdalen idrettslag, og har siden vært leder i Bæverdalens skytterlag og skytterlagets skiskyttergruppe. Sammen med forsvarsinteressen og samfunnsengasjementet er det idrettsinteressen som har preget Holtens liv i stor grad, og det er summen av alt det denne mannen har oppnådd, startet og gjennomført som er bakgrunnen for tildelingen av Kongens fortjenestemedalje.

 

Takk

Selv takker Olav Jostein Holten først og fremst kona si Johanne. Det er mye tid som går med når man er så samfunnsengasjert som Holten. Han «blir nesten ordlaus» når han tenker på alt det Lilly Gunn Nyheim har fortalt om hans lange, innholdsrike liv, men er helt tydelig på at han kommer til å fortsette arbeidet, spesielt innenfor forsvarsinteressen. Han vil fortsatt stå på for å hedre krigsinnsats og de som hver dag setter sitt eget liv i fare for andre.

 

Lilly Gunn leser opp_690x462.jpg

Ordfører Lilly Gunn Nyheim leser fra diplomet.

 

 

Lilly Gunn, Johanne og Olav J Holten_690x509.jpg

Olav Jostein Holten og kona Johanne, med ordføreren til venstre.

 

Trollheimsporten gratulerer!