Svar: Austigard Holte

I kjentmannsoppgave nr. 118 hadde vi bilde av den ene Holte-garden i Løfald krets. Vinneren vi trakk ut, Gro Løfaldli, har utsikt rett over dit fra vinduet heime:


Garden Løfaldli ligger litt til høyre for sentrum i bildet. Nederst i midten lyser den kvitt, gamle Løfald skole,
nå hjelpekorpshus.
Fotografert 8. desember kl. 12.30 fra lia oppom Utigard.