Sykefraværet i 3. kvartal

NAV Møre og Romsdals statistikk over legemeldt sykefravær viser at Rindal lå over gjennomsnittet i 3. kvartal. Mens fraværsprosenten i vår kommune var 6,4, lå fylkessnittet på 5,9 og landsgjennomsnittet på 6,1.


Egenmeldt sykefravær fins det ikke kommunevis statistikk for, men i fylket totalt var den 0,7 prosent.
Lavest legemeldt fravær i Møre og Romsdal hadde Sandøy med 4,3 prosent, høyest Vestnes med 7,6.

5-årsstatistikk for noen kommuner:
Kommune 3. kv. 2006 3. kv. 2005 3. kv. 2004 3. kv. 2003 3. kv. 2002
Rindal 6,4 5,8 4,0 7,2 6,9
Surnadal 5,1 5,5 4,2 5,3 6,2
Halsa 5,0 6,5 7,2 7,0 5,0
Tingvoll 6,7 6,7 6,1 7,1 6,3
Sunndal 4,9 4,7 4,1 5,7 5,9