Takk for stoffbidrag!

Det er i hovedsak leserne selv som skaper liv i Trollheimsporten, ved å sende oss bilder og beretninger. Antallet "journalister" har økt noe formidabelt bare i år: Vi har notert drøvt 180 personer på 2007-lista over slike bidragsytere.
Tusen takk, hver og en!


En firedel av disse har nå fått tilsendt et julekort malt av Liv her i "redaksjonen".
(Flere hadde vi dessverre ikke budsjett til!)
Dette skjedde etter loddtrekning.
Neste år er det kanskje din tur...


Akvarellkortene hadde så forskjellige julemotiver,
dette er ett av dem.