Takk til støtteabonnenter!

Fortsatt dukker det opp enkelte frivillige bidrag til Trollheimsportens konto 4111.13.05062. Hittil i år har 46 støtteabonnenter bidratt med til sammen 15 800 kroner (343,47 i snitt, men varierer fra 50 til 1000 kroner!). Mange takk, dere er med på å sikre driften av Rindals egen internettportal, ja til og med forbedre den, kanskje!