Tettegras

Kjøttetende - eller kanskje heller insektfangende - planter fins det noen få av i Norge. Pinguicula vulgaris (som rett og slett betyr 'vanlig') er en av dem, og tilhører blærerotfamilien. Nå eksisterer det en del tettegras som ikke er så vanlige også, eller rett og slett sjeldne: noen helt hvite og noen med hvit underleppe, står det i Gjærevolls lille fjellflora. Øst for Raudfjelltjønna, som ligger like ved turstien fra Jøldalshytta til Resvatnet, står det en liten bestand hvor både underleppen og overleppen er hvit. Hvor sjelden er den varianten, tro? Kontakt gjerne gunnar@trollheimsporten.no   Stedet ligger på 720 m o.h. 17. juli 2001. (Foto: Gunnar Bureid)