Tifjellet-bilde

Fra turstigruppas fine tur 5. juli 2001 med hele 25 deltakere rundt varden.