Til indignerte enker

- Jeg kan berolige indignerte enker med at det ikke er snakk om å innføre forbud mot lys på kirkegården. Saken har ikke vært oppe i sokneråd eller andre fora. Dette er bare en tanke undertegnede har gjort seg, og jeg forstår at den ikke blir godt mottatt av alle.
Hilsen Synnøve Bjørndal