Tretten

Gardsnummer 1, Tretten, grenser mot Meldal kommune/Sør-Trøndelag fylke. I bakgrunnen Resfjellet. (Foto: Gunnar Bureid)