trollheim-simulator2

Trollheim AS investerer i simulator

Trollheim AS sin Kurs- og Kompetanseavdeling har foretatt en stor investering i en simulator som skal gjøre det mulig å gjennomføre både avklaringer og mengdetrening. Simulatoren kan brukes i opplæring til elleve forskjellige maskiner/kraner, og er flyttbar på en henger som også er oppgradert for å gjøre bruken av simulatoren enklere.

Bildet over: Fem stolte kursinstruktører fra Kurs- og kompetanseavdelingen i Trollheim AS viser fram den nye simulatoren. Fra venstre: Knut Garte, Ove Tørset, Therese Bersås, Jakob Teilgård og Anders Sæterøy.

I realiteten er det faktisk to simulatorer, da det i tillegg til en stor maskin som fraktes rundt på henger også er en bærbar simulator. Begge har samme styringssystem, kan kursinstruktør Anders Sæterøy fortelle, og det er lett å se at både han og de andre kursinstruktørene er meget stolte og fornøyde med endelig få offentliggjøre den nye investeringen.

Daglig leder i Trollheim AS, Lars Inge Kvande, forteller at det har vært en stor investering på ca 1 million kroner. Men det har vært jobbet hardt, og det har blitt lagt stein på stein fram til at de i dag er fem kursinstruktører, hvorav en er kvinne. Therese Bersås er en av tre kvinner i Norge innen dette fagfeltet. Målet for 2018, er at Kurs- og Kompetanseavdelingen skal oppnå en omsetning på 6 mill.

Det kjøres kurs i hele Midt-Norge, og det er et godt samarbeid med søsterbedrifter rundt omkring, og også et viktig og godt samarbeid med Trøndelag Truckservice. Trollheim AS har jobbet seg opp til å bli en betydelig aktør i markedet og kan vise til 17 sertifiseringer gjennom ASAS. De samarbeider tett og nært med NOORSI (Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse), og kjenner godt til hva som skjer  i bransjen.

Satsingen for Trollheim AS innen kurs- og kompetanse har hovedsakelig dreid seg om kvalitet, kompetanse, fleksibilitet og rett pris. Dette har resultert i en stor portefølje av små og store kunder, fra enkeltmannsforetak som ønsker et kurs i f.eks varme arbeider til store firmaer som f.eks Hydro, Pipelife, SalMar og SINTEF. Totalt 278 forskjellige kunder og 2076 personer fikk i 2017 kursing av Trollheim AS sitt team på fem stk.

Mange av de store firmaene har allerede vist sin interesse for den nye simulatoren, da de ser en økonomisk gevinst i å unngå å måtte ta f.eks en kran ut av produksjon under opplæring. Men også NAV har vist interesse, siden denne simulatoren er fin å bruke i forbindelse med avklaringer.

Simulatoren vil bli nyttig på mange områder, forteller Anders Sæterøy. Mengdetrening i forbindelse med oppkjøring og sertifikat utgjør selvfølgelig en stor del, men også i et samarbeid med NAV for å få klarhet i hvilen yrkesretning man bør gå. Og ikke minst viktig for å kunne hjelpe folk å komme tilbake til jobb etter å ha vært borte av forskjellige grunner. Sæterøy forteller at det er et godt samarbeid med NAV i hele Midt-Norge.

Simulatoren er levert av Tenstar i Sverige. Den har en bevegelig base som gjør at det føles som man sitter inne i maskinen man styrer. Trollheimsportens medarbeider fikk også prøve, og det ble vel ganske fort klart, at gravemaskinkjøring ikke er aktuell jobb. Likevel var det lett å forstå at dette er en maskin mange får stor glede av på flere områder i framtiden.

Anders Sæterøy forteller også at de fem kursinstruktørene som jobber sammen hos Trollheim AS har et meget godt kollegium, og at de sammen innehar stor kunnskap i faget sitt. De jobber også tett med Arbeidstilsynet og er jevnlig oppdaterte på lover og regler.- Vi er dedikerte medarbeidere og kursinstruktører som gjør en stor innsats for bedriften, sier han. Og ut i fra det Trollheimsporten erfarer, så er det tydelig å se at dette er en gjeng med et stort engasjement og mye kunnskap i faget de driver.

trollheim-simulator.jpg
Daglig leder Lars Inge Kvande.

trollheim-simulator4.jpg
Anders Sæterøy ved siden av banneret som viser de 11 ulike maskiner og kraner simulatoren kan brukes til.

trollheim-simulator3.jpg
Therese Bersås er en av tre kvinner som er kursinstruktør i bransjen.

trollheim-simulator5.jpg
Opplevelsen i simulatoren er så lik virkeligheten som det er mulig å komme i 2018, forteller Anders Sæterøy. -Og den oppdateres jevlig for å være aktuell hele tiden, sier han.

Trollheim AS er medlem av Trollheimsporten.