Mo skulekorps 50 år31

Mo skulekorps jubilerer:

Ung femtiåring med flott lyd

Torsdag kveld feiret Mo skulekorps sitt 50-års jubileum. Det ble en kveld med mye fin musikk og sang, og ikke minst mange gode ord og fine gaver til jubilanten.

Først og fremst bidro jubilanten selv med god underholdning gjennom å spille fra et variert repertoar, godt hjulpet av et stødig hjelpekorps. Det er tydelig at det spilles mye i Mo skulekorps, for det var fin lyd i den unge og ikke så store gjengen med unger og ungdom. Dirigent Erik Moen kan fortelle at interessen for å spille i korpset er voksende i Mo, og til høsten vil det trolig være seks nye aspiranter.

Mo skulekorps 50 år30.jpg
Dirigent for Mo skulekorps, Erik Moen presenterte et fint utvalg av sanger for kvelden. County Fair av Acton Ostling, Morgenstemning og I dovregubbens hall av Grieg, arr. av Kjærnes, Cherio av Røllnes og Fossheim, Money, money, money av Andersson og Ulveaus, arr. av Scott Rogers og Olsenbanden av B. Bjerre, også arr. av Scott Rogers.

I tillegg til Mo skulekorps var Surnadal skolekorps, Sangkoret Tormod og Blæst`n også til stede og feiret jubilanten. Alle hadde flott musikk å by på, og dirigent Olav Morten Tørset i Blæst`n kunne fortelle at veldig mange av de som spiller i Blæst`n i dag, startet sin karriere i Mo skulekorps.
Mo skulekorps 50 år28.jpg
Stas med fin 50-års medalje.

Underveis i programmet ble det delt ut egen 50-års medalje både til medlemmene i Mo skulekorps og til medlemmene i hjelpekorpset. Surnadal skolekorps, Sangkoret Tormod og Blæst`n fikk også en hver, til minne om feiringen.

Olav Joli, tidligere rektor ved Mo Oppvekstsenter og ivrig pådriver for at det skulle bli startet et skolekorps i Mo, var også tilstede og fortalte litt fra oppstarten av korpset. Han kunne fortelle at det måtte være 15 elever for at de kunne komme i gang. Det var et stort engasjement blant folket i grenda og det ble gitt pengegaver og støtte, blant annet fra Surnadal Sparebank.

Mo skulekorps 50 år17.jpg
Olav Joli, tidligere rektor, hadde mye fint å fortelle om oppstarten av Mo skulekorps.

Korpset fikk også laget sin egen fane, og Joli kunne fortelle om et meget aktivt korpsmiljø i distriktet hvor det ofte var musikkvelder hvor korpsene ble samlet og spilte for hverandre.  Mo skulekorps var på sitt første musikkstevne i 1972 og allerede året etter, arrangerte de musikkstevne sammen med Surnadal skolekorps.

Etter hvert ble det også i Mo, dårlig med rekruttering til korpset. Men Paula Ranes og Erik Moen tok tak, og fikk etter hvert satt sammen et korps, som fortsatt bruker det opprinnelige navnet fra 1968. Joli avsluttet med å understreke at Erik Moen har gjort en meget stor innsats for Mo skulekorps, men at Moen nå slutter som dirigent til høsten.

Som det seg hør og bør på en bursdag, ble det også delt ut gaver til bursdagsbarnet. Det var både gavekort, sjekker, blomster og twist. Ordfører Helge Røv overrakte på vegne av Surnadal Kommune en sjekk på kr 3000.

Mo skulekorps 50 år32.jpg
Leder i Mo skulekorps, Hugo Pedersen, ønsket velkommen og fungerte som konfransier gjennom kvelden.
Mo skulekorps 50 år26.jpg
Mo skulekorps 50 år24.jpg
Surnadal skolekorps med spillende dirigent Sander van der Loo.
Mo skulekorps 50 år25.jpg
Mo skulekorps 50 år23.jpg
Leder i Surnadal skolekorps, Kristin Holten, overrakte gavekort fra Napoli til jubilanten.
Mo skulekorps 50 år20.jpg
Sangkoret Tormod framførte nydelig sang under god ledelse av dirigent Linda Botten. Pubikum fikk høre Five feet two, Eyes of blue, Har du fyr, Kjärlekens tid og Amazing Grace.
Mo skulekorps 50 år19.jpg
Mo skulekorps 50 år14.jpg
Mo skulekorps 50 år13.jpg
Blæste`n er 40 år i år, og de hadde en flott framføring med god trøkk, under ledelse av Olav Morten Tørset.
Mo skulekorps 50 år12.jpg
Det manglet ikke på gaver til bursdagsbarnet, og Blæste`n hadde med seg både blomster og Twist.

 

Mo skulekorps 50 år18.jpg
Dirigent Erik Moen og Knut Arne Fiske Pedersen, som er eldstemann i korpset, styremedlem og Erik sin høyre hånd.
Mo skulekorps 50 år11.jpg
Sangkoret Tormod og Blæste`n framførte en fin versjon av Månemannen.
Mo skulekorps 50 år10.jpg
Mo skulekorps 50 år8[1].jpg
Erik Moen fikk mye fin og velfortjent omtale for sin innsats, her fra leder i korpset, Hugo Pedersen.
Mo skulekorps 50 år7.jpg
Ordfører Helge Røv med en gavesjekk på kr 3000 fra Surnadal Kommune.
Mo skulekorps 50 år2.jpg
Mo skulekorps stiller med tre generasjoner Moen. Foran: Tarjei Lysø og Eiri Lysø. Bak: Erik Moen og Elin Moen Lysø.
Mo skulekorps 50 år6.jpg
Som seg hør og bør, ble kvelden avsluttet med et fellesnummer med Mo skulekorps, Surnadal skolekorps og Blæste`n. Og hva var vel da mere riktig enn å av slutte med en marsj. Project March av Harald Bennet. Dirigert av Erik Moen.

Mo skulkorps 50 år.jpg
Mo skulekorps 50 år.jpg