Ungdommens Kulturmønstring 2008

Denne gangen vil den lokale mønstringen være et felles arrangement for Surnadal, Rindal og Halsa i Surnadal kulturhus lørdag 26. januar 2008.
Mer om dette på Rindal kommunes nettside.