Ungdomskonsulent i 2007

Under kommunestyremøtet 14. desember ble budsjettet for 2007 gjort opp med en totalramme på 124 millioner kroner, og det ble plass til en ungdomskonsulent i 50 prosent stilling. Ordfører Hanne Tove Nerbu Baalsrud sier til avisa Sør-Trøndelag at kommunen ønsker å bygge opp under entreprenørskap og støtte unge gründere - og da kommer denne stillingen godt med.
Rindal kommune skal også lyse ut en stilling som landbrukskonsulent (arbeidsområde: 80 prosent landbruk og 20 prosent samfunnsutvikling). Dette betyr en utvidelse av den nåværende delstillingen som landbrukskonsulent.