Ura-tur på tredjedag

Enkelte har det som tradisjon å ta en skitur oppå Ura i jula. I år var det ypperlige forhold 3. juledag, som disse bildene viser:

Ved Ura-varden: f.v. Bård Nonstad, Einar Øyen og Olav Reitan (selvutløser, Olav?).

På tur oppover - soloppgang i ellevetida.
Uten at vi er for sikre, kunne det ha foregått slik: "Startet i nitida i grålysningen nede ved
Follsjøen og gikk seterveien opp til Aunsetra og videre opp skogen til Storbekkøyan.
Supert skiføre, dypsnø i skogen, hard  skare oppå Ura."