Uratur

Harald Solvik var en tur oppå Ura idag for å skifte ut trimboka på toppen. Overraskende fint å gå; tørt og fint opp Bjønnadalen og ikke glatt, melder han. Over 1000 meters høgde var det et lite nysnølag på skaren, noe som gjorde det lett å gå på beina.
Ellers dårlig med skiføre selv om man kommer høyt til fjells. (Foto: Harald Solvik)


Follsjødammen mot Duvåsen. Lite vann selv etter en lang periode med mildvær og
et par nedbørrike måneder.

1000 m oh. - Ura sett fra Skrummelvasshausen.

Bøluvatna, og Rinnhatten midt imot og til høyre.

Follsjøen mot Bollåsfjellet og Harangsdalen.