Utleiebolig - I. Sande

2 hus, med 2 leiligheter i hvert hus, med en garasje til hver leilighet. Høy standard. Byggeår 1998-1999. Kontakt: Ingeborg Sande, Elshaug, 6657 Rinda2 hus, med 2 leiligheter i hvert hus,

med en garasje til hver leilighet.

Høy standard. Byggeår 1998-1999.

 

Kontakt: Ingeborg Sande, Elshaug, 6657 Rindal

tlf. 71 66 56 37, 71 66 52 12, 909 54132