Variert kunst- og handverksutstilling

Variert kunst- og handverks-utstilling
(29.6.) Hvert år i Kulturvøkku pakker Kulturstøggu ned mesta heile butikken og flytter til Skogsletta for å ha utstilling en dag. Dit inviterer de også mange gjesteutstillere, og til sammen blir dette ei salgsutstilling som tydelig er populær hos folk. Ingen har oversikt over hvor mange som var innom utstillinga, men flere hundre måtte det være i løpet av dagen. Størst pågang var det de par første timene, men også utover dagen var det et jevnt sig med folk. Årets utstilling var nok en av de største som har vært siden starten for elleve år siden, sier Birgit Røen i Kulturstøggu, gjesteutstillerne har vært lette å invitere, det deltok folk fra Trondheim, Skaun, Orkdal, Hemne og naturlig nok Rindal. Ei avdeling av salen på Skogsletta var avsatt til kafe og matsalget gikk strykende, det er godt å kunne sette seg nedpå ei stund og slå av en prat med gamle kjente.