Undervannsdrone Trollheim AS Surnadal kommune 1

Veldig glad for nysatsing fra Trollheim AS

Tirsdag utførte Trollheim AS sitt første oppdrag med filming av vannledning for Surnadal kommune - et droneoppdrag under vann. De tok turen til Stangvika i finværet, for å hjelpe kommunen med inspiseringsarbeidet av ledningen som ligger i fjorden.

Bildet over: Michal K. Heimlund fra Surnadal kommune, Conny Hansen, Eirik Strøm og Rickard Larsson fra Trollheim AS og Kåre Dragset fra Surnadal kommune.

 

Fra utløpet av Presteelva i Stangvik mot Brøskehagen Hyttefelt har Surnadal kommune en 550 meter lang vannledning som ligger omkring tyve meter fra land. Vannledningen ble lagt ned i 2015. Trollheim AS og kommunen kjørte dette som et testprosjekt og valgte denne ledningen på første prosjekt, fordi nye ledninger og rør er lettest å se. De som har ligget lenger er mer nedgrodd.

75mm PE vassledning fra legging 2015. Foto Surnadal kommune..jpg
Bilde fra 2015 da de la vassledningen ut i sjøen. Foto: Surnadal kommune.

 

Mange rør og ledninger under vann

Kommunen har ansvar for at det kommunale drikkevannet skal være trygt. Omtrent 3.500 av de nesten 6.000 innbyggerne i kommunen har kommunalt drikkevann, og det fordelt på 13 kommunale vassverk.

Rådgiver/prosjektplanlegger for teknisk drift i Surnadal kommune, Michal K. Heimlund, forteller at det er spesielt i Surnadal at det er så mange ledninger for vann og avløp i sjøen og i elver.

I Surnadal kommune er det i overkant av 42 mil med ledninger og rør med vann og avløp. 24 av de er vassledninger og vassrør, mens 18 av de går til avløp. Av de igjen ligger 13 km av vassledningene og -rørene i ferskvann og sjøen (mesteparten i sjøen), og omtrent 5 km av avløpsrørene ligger under vann. 

Kommunen er veldig glad for at Trollheim satser på droner. Denne teknologien letter jobben med å se tilstanden til rør og ledninger mye.

 

Passer på drikkevannet vårt

Driftsoperatør for de kommunale vassverkene, Kåre Dragset, pleier å være ute å inspisere rør og ledninger til vann- og avløp. Han sjekker de for lekkasjer og skader.

Når de inspiserer rør og ledninger i saltvann, ser de godt om det er lekkasje når ferskvannet kommer ut i saltvannet. Noe annet som kan skje ved lekkasjer, er det motsatte, at urenset saltvann kommer inn i vannledningene og dermed kommer inn i drikkevannet.

Avløpsrør i elven/sjøen kan forurense badevannet, og de som ligger i ferskvann kan være potensial for å forurense elva.

Surnadal kommune har tre menn til drifting av vann og kloakk. Det blir jevnlig tatt prøver av drikkevannet, og hver dag blir det sjekket på dataen om opplysninger som kan vise til unormal bruk av vann som kan tyde på lekkasje. Er dette tilfellet, er de straks på jakt etter hvor lekkasjen er, noe som gjør at Surnadal kommune er langt under gjennomsnittet på landsbasis på hvor mye renset vann som går til spille.

I Norge er det hele 32% lekkasje av drikkevannet. Det koster å rense vann, så at omtrent en tredjedel ikke blir brukt, gjør at det er store samfunnskostnader. Å tette rør gjør at det går mye mindre renset vann til spille. Men Heimlund presiserer at det er betydelig mindre lekkasje i Surnadal kommune. På Kvanne er det nær null prosent.

 

Forbruk av vann

Gjennomsnittlig bruker én person 140 liter vann på forskjellig vis, mens de rekner med 200 liter pga det som går til spille. 

Dette bruker vi vannet til, Ill. innsendt frå Surnadal kommune..JPG
Denne illustrasjonen (innsendt fra Surnadal kommune) viser en oversikt over hva vi bruker vannet til når det har kommet innenfor veggene.

 

 

Prosjekt med droner 

Det var Trollheim som tok initiativet og kalte inn til et møte med flere avdelinger i kommunen. Å inspisere rør og ledninger er bare noe av det dronene kan være til nytte med. De kan blant annet brukes ved kartlegging av eiendommer i skog- og landbruk.

Trollheim har holdt på med sertifisering og opplæring, og de har trent på dette, og skaffet seg erfaring. De har både droner til vanns og i lufta.

Trollheim har blant annet deltakere som de skal hjelpe til arbeidslivet. De tror dette er ting som interesserer ungdommene. Det er fremtidsrettet, og kommunen slipper å kjøpe utstyr og kompetanse.

 

 

Sjekke tilstand og spare

Hvis et rør er lagt i elven, kan de ta prøver på begge sider av elven å se om det er forskjell. De kan dermed finne ut om det er lekkasje på røret, men ikke hvor. Men ved bruk av drone, finner de ut akkurat hvor skaden er.

Offshore bruker droner til oljeledninger. Undervannsdroner er nå satsingsområde for Trollheimen. Det er en ny måte vi inspiserer lekkasjer og dårlig standard på ledninger og rør til vann og avløp på. Å få benytte dette, gjør jobben mye lettere for de som skal inspisere. Og Hansen legger til at det er lettere å se hva de finner ved filmingen når de får se resultatet med høy oppløsning på stor skjerm etterpå.

Ved å finne skader og å få tette fortest mulig, eller ved å finne ut at det ikke er noen skade, sparer de ressurser og penger på. De må gjøre tiltak for å rense vannet, men når de vet mer om tilstanden, kan det kreve mindre behandling på vannet før det blir sendt ut igjen.

Undervannsdrone Trollheim AS Surnadal kommune 2 690.jpg
Fornøyde menn fra Surnadal kommune ser på vann- og avløpskart mens Eirik Strøm og Rickard Larsson fra Trollheim AS frakter undervannsdronen i båten sammen med båtfører Lars Torslett. De er veldig glade for å få benytte seg av denne teknologien, og synes det er inspirerende.

75 mm PE vassledning Vann og avløpskart. Utsnitt frå vann- og avløpskart (frå Gemini Portal). Innsendt frå Surnadal kommune..JPG
Dette er et utsnitt av driftskart for vann og avløp fra Gemini Portal. Den blå streken illustrerer vannledning. Innsendt fra Surnadal kommune.

Undervannsdrone Trollheim AS Surnadal kommune 3.jpg

Undervannsdrone Trollheim AS Surnadal kommune 7.jpg
Kåre Dragset inspiserer ledningen "live", mens menn fra Trollheim filmer med undervannsdronen.

Undervannsdrone Trollheim AS Surnadal kommune 10.jpg
Hansen fra Trollheim og Heimlund fra Surnadal kommune følger med fra land. 

Undervannsdrone Trollheim AS Surnadal kommune 9.jpg
Conny Hansen flyr drone.

Undervannsdrone Trollheim AS Surnadal kommune 8.jpg

Skjermbilder av rørinspeksjon i Stangvika 1. Foto Trollheim AS..jpg
Skjermbilde av rørinspeksjonen. Foto: Trollheim AS.

Skjermbilder av rørinspeksjon i Stangvika 2. Foto Trollheim AS..jpg
Lite vegetasjon og mange kråkeboller. Foto: Trollheim AS.

 

Surnadal kommune og Trollheim AS er medlemmer av Trollheimsporten.