Fredag
Fredag Skyet
Skyet
Svak vind
Lørdag
Lørdag Lett regn
Lett regn
Lett bris

Velskrevet og rikt illustrert årsskrift

Stangvik historielag sitt årsskrift for 2019 er i handelen. Nok en gang leverer historielaget et velskrevet og interessant årsskrift, som i tillegg til gode saker også inneholder mange bilder. 

Redaksjonen har bestått av Marit Haugen, Torbjørn Polden, Grete Aarnes og Lars Steinar Ansnes. 

Gjennom 64 sider får leserne presentert portretter, fortellinger, dikt, nye og gamle bilder og turbeskrivelser.

Det hele starter med Christen Torvik Settemsdal sin artikkel om Ingeborg Hamnæs som fikk medalje for Edel Daad etter å ha reddet to gutter opp fra Hamnesfjorden i 1904.

Videre gir Nils Bjørsvik og Rolf Smisetfoss oss et grundig innblikk i Ulvund og Reinset Kraftanlegg.

Sverre Kjølstad har skrevet et fint portrett av Lars Melhus (1917 – 1999) – den siste heltids skredderen på våre kanter. Kjølstad beskriver godt hvordan Melhus jobbet seg opp og frem som skredder, og viser til flere eksempler. Deriblant at Melhis fikk oppdraget med å lage en festdrakt av vadmel til Jopilen telemarksklubb i Surnadal. Drakten ble vist under VM på ski, og ble så populær at det kom bestiller fra både Danmark, Sverige og Tyskland i etterkant av mesterskapet.

stangvik2_690x576.jpg

Erling Myrbostad lar oss bli kjent med urmaker og gullsmed Endre Nilsson Aasen, som av prest Lars Lund Finkenhagen ble kalt «Denne fanten paa Aasen».

Christen Torvik Settemsdal har laga ein flott artikkel om folk og forhold i Hamnesfjorden rundt 1900, og gir leserne et tidsbilde av hvem som bodde i husene fra Kjergroneset og innover til Sandneset. Her skriver han om både skolegang, handel, utvandring, dampen og posten. I tillegg omtaler han flere av personene som bodde i dette området. En veldig grundig, interessant og god artikkel.

stangvik1_690x1169.jpg

I artikkelen «Med Svanhild på pinsetokt til Shetland» forteller Lars Gudmund Røen om hardangerjekta Svanhild som ble bygd av Jon Sjøtrø på Nordvik for brødrene Johan og Ola Drøpping. «Svanhild» står i dag frem som et av de mest autentiske restaurerte fartøya i Norge, og ble fredet i 2001.

Videre kan vi lese Olaf Østbøs (f. 1890) fortelling om hvordan han og kona Marit fra Bortigard i Grytskogen hadde det på «lauparskog».

Marit Haugen tar oss med på «sopelime-kurs». For mange var det tradisjon å lage seg nye «soplinga» hvert år, og ble brukt både i huset og fjøset. I dag er det langt færre som drar nytte av sopelimen, noe Haugen synes er dumt. Ønsker du å lære hvordan man lager ei sopelime? I årsskriftet finner du ei grundig oppskrift.

stangvik4_690x1009.jpg
Foto: Marit Haugen

Torbjørn Brøske skriver et langt og godt portrett av Gyda Evensen fra Stangvik (1895 – 1984), som i 1918 startet som elev på Musikkonservatoriet i Kristiania for å utdanne seg til organist. Brøske forteller om livet hun levde i Kristiania, og om hvem hun var sammen med. Deriblant Johanna Stensvold fra Stangvik som etter hvert ble oversykepleier på Ullevål sykehus, og om Ingeborg Sæther (Dr.Sæther) som var en av de første kvinnene i landet som utdannet seg til lege. Fra musikkonservatoriet kom Gyda hjem til Stangvik med vitnemål, og startet som organist i 1920. I 1972 fikk Gyda Kongens fortjenestemedalje i sølv, etter å ha spilt i Stangvik kyrkje i 52 år. Brøskes fortelling om Gydas liv er virkelig verdt å lese.

stangvik5_690x997.jpg

Årsskriftet blir avsluttet med beskrivelse av turer historielaget har arrangert gjennom året, ført i pennen av Marit Haugen. Til Torjulvågen og Frei, Rødsetsetra på Ålvundeid, tur om Storsetra til Torviksetrene og kulturdag på Årnes – med tur til Øversetra på Hamnes. Illustrert med fine bilder.

Stangvik historielag er medlem av Trollheimsporten