verneområdestyret på Saga 1_1024x842

Byggesak turisthytte Naustådalen på saklista

Verneområdestyret for Trollheimen samla på Saga Trollheimen Hotell

I går var det konstituerende møte i Verneområdestyret for Trollheimen på Saga Trollheimen Hotel. Da var det opplæring og innføring. I dag fortsatte møtet med behandling av ei omfattende sakliste, fleire byggesaker og søknader om motorferdsel og helikoptertransport. Blant anna er bygging av turisthytte i Naustådalen for Trondhjems Turistforening på saklista, sammen med utbygging og tekniske utbedringer ved Trollheimshytta.

Områdestyret for Trollheimen fra venstre leder Mons Otnes (ordfører i Surnadal), verneområdeforvalter Hege Sæther Moen, Heidi Pawlik Carlson (varaordfører i Oppdal), Randi W. Frisvold (fylkestinget i Møre og Romsdal), Ola T. Heggem (ordfører i Rindal), Ola T. Lånke (ordfører i Rennebu), Maja Britt Renander (Sametinget), Are Hilstad (ordfører i Meldal) og Gustav Renander (Sametinget). I tillegg er Ståle Refstie (ordfører i Sunndal) og Hanne Moe Bjørnbeth (fylkestinget i Sør-Trøndelag) med i områdestyret.

Det offisielle namnet er Verneområdestyret for landskapsvernområdene Trollheimen og Innerdalen, og for naturreservatene Minilldalsmyrene og Svartåmoen i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker.

Områdestyret hadde mange spennende saker på saklista i dag og i går. Du finner heile saklista her: Møteinnkalling og saksliste VO 21.-22. februar 2012.

Ny turisthytte Naustådalen?
Her ser vi fleire byggesaker og søknader om motorferdsel og helikoptertransport - blant anna utviding av seter og nye seteranlegg. Leder Mons Otnes i områdestyret var spent på byggesaken om turisthytte i Naustådalen for Trondhjems Turistforening. I tillegg ønsker turistfreninga å bygge ut og utføre tekniske utbedringer ved Trollheimshytta.

Ordfører Ola T. Heggem i Rindal var spent på kunne uitøve den politikken som han har vært med på å utforme som statssekretær. - Det skal bli interessant, sa han før møtet ble satt i dag.

Trollheimsporten vil komme tilbake til referat fra møtet når det er klart fra områdeforvalter Hege Sæther  Moen - så følg med - saken blir oppdatert!

Under ser du programmet og heile saklista for møtet i områdestyret for Trollheimen i går og i dag:

Program dag 1: 21.02.2012
 
-       Konstituerende møte11.00 -13.00
 
-       Lunsj 13.00
 
-       Opplæringsprogram 14.00 -19.00
 
-       Middag 20.00
 
Saksliste møte dag 1
Sak nr:

 

01/2012
Godkjenning av innkalling og saksliste
02/2012
Konstituering av Verneområdestyret (VO) (vedlagt MD innstilling)
-       valg av leder
-       nestleder
-       av arbeidsutvalg (AU)
03/2012
Valg av to medlemmer til å underskrive /godkjenne møtereferatet
(i tillegg til leder)
04/2012
Retningslinjer fra Miljøverndepartementet v/Direktoratet for naturforvaltning
-       Verneområdestyrets vedtekter (vedlagt)
-       Opplæringsprogram for styret (deles ut på møtet)
05/2012
Orienteringssaker
-       Rapportering – tillatelser 2011
-       Internettside, arkiv og offentlig journal
-       Budsjett 2012
-       Bestillingsdialog 2012
-       Faglig rådgivende utval og Administrativt kontaktutvalg
-       Forvaltningsplan - rullering
-       Behandling i AU-møte 06/01-2012
-       Rindal Rødekors Hjelpekorps – status riving / flytting av Follbu
06/2012
Rådgivende utvalg og Administrativt kontaktutvalg
 – Reindriftsforvaltningens plassering
07/2012
Delegasjon av myndighet frå Verneområdestyret til Arbeidsutvalget i motorferdselssaker
08/2012
Møteplan 2012 Verneområdestyret (VO) og Arbeidsutvalget (AU)
 
 

 

 
Dag 2; 22.02.2012
 
-       Møtestart 09.00
-       Lunsj 12.00
-       Møteslutt ca 15.00
 

 

Sak nr:
 
09/2012
Trollheimen Landskapsvernområde – Byggesak vedlikeholdsarbeid - Ola Nergård
10/2012
Trollheimen Landskapsvernområde - Byggesak restaurering / utviding av seter - Olaug Kvenset
11/2012
Trollheimen landskapsvernområde - Byggesak oppføring av nytt seteranlegg - Greta og Hans Hoset
12/2012
Trollheimen landskapsvernområde - Byggesak turisthytte Naustådalen - Trondhjems Turistforening
13/2012
Trollheimen Landskapsvernområde – Byggesak utbygging / tekniske utbedringer Trollheimshytta - Trondhjems Turistforening
14/2012
Trollheimen landskapsvernområde - Byggesak / tilrettelegging av sti - bru over Minilla - Dag Denstad
15/2012
Trollheimen landskapsvernområde - Etablering /merking av stier - Trondhjems Turistforening
16/2012
Trollheimen Landskapsvernområde og Svartåmoen naturreservat - motorferdsel - Trondhjems Turistforening
17/2012
Trollheimen landskapsvernområde - Motorferdsel søknad om oppkjøring av skiløype - Helgetunmarka Grunneierlag            
18/2012
Trollheimen landskapsvernområde - Motorferdsel søknad om næringsløyve - Liv Grimsmo
19/2012
Trollheimen landskapsvernområde – Motorferdsel søknad - Liv Aa                                                                                         
20/2012
Trollheimen landskapsvernområde – Motorferdsel søknad - Odd Drugli
21/2012
Trollheimen landskapsvernområde – Motorferdsel søknad - Reidun Blokkum
22/2012
Trollheimen landskapsvernområde – Motorferdsel søknad – Jan Petter Egseth
23/2012
Trollheimen landskapsvernområde – Motorferdsel søknad – Jan Olav Polden
24/2012
Trollheimen landskapsvernområde - Klage på avslag helikoptertransport - Steinar Brautaset
25/2012
Trollheimen landskapsvernområde – Søknad om tillatelse for motorferdsel og oppsett av staker for måling av massebalanse - NTNU
26/2012
Svartåmoen naturreservat – Uttak av ved til bruk på Alvstusetra - Jorun Fiske Pedersen og Hugo Pedersen
27/2012
Trollheimen landskapsvernområde og Svartåmoen naturreservat – Søknad om tillatelse for motorferdsel – Per Sæther Moen
28/2012
Svartåmoen naturreservat – Uttak av ved til bruk på skogsbu seterhaugen – Per Sæther Moen
29/2012
Eventuelt