Fellesbilde

Woodworks! Clusters prosjektgruppe for bygg med oppstart torsdag:

Vil revolusjonere byggebransjen

En rekke lokale bedrifter nyter godt av det regionale samarbeidsprosjektet Woodworks! Cluster, som blant annet skal jobbe for å kutte fordyrende mellomledd, og la unge bygge bærekraftige boliger til lavere pris enn i dagens marked.

Innveno-sjef Magne Løfaldli er, som en av to innleide prosjektledere, sentral i det regionale samarbeidsprosjektet Woodworks! Cluster. Samarbeidet strekker seg fra Namsos til Nordmøre, og har hele 70 medlemmer.

43 av disse er bedrifter, blant dem Pipelife, Talgø MøreTre og Innveno.

Torsdag var det oppstartskonferanse for Woodworks! Clusters prosjektgruppe for bygg i Svorkasalen i Surnadal kulturhus, og siden bedriftene i Innvenos egne nettverk også er invitert med, var både Rindalshytter, Vibo, Solem Sag og Kvatro også på plass.


– Potensialet i byggebransjen er stort

I november offentliggjorde Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA at WoodWorks! Cluster var ett av bare fire nye nettverk, som fikk landets høyeste status - ArenaPro.

Det betyr at nettverket er sikret finansering, med et økonomisk tilskudd på tre millioner kroner i året i perioden 2019-2024, ifølge klyngeleder Kjersti Kinderås.

– ArenaPro er regjeringas redskap til å satse på miljøer, som de tror har utviklingspotensial. Vi har lovet at vi skal gjøre en del ting myndighetene synes er lurt, og de har tro på at vi skal få det til, sier Kinderås.

Hun understreker at Woodworks! Cluster er Norges eneste nettverk av denne typen, som jobber spesifikt med bruken av skog og tre.

Kjersti Kinderås.jpg
Leder i WoodWorks! Cluster, Kjersti Kinderås.


Medlemsbedriftene i samarbeidsprosjektet får, grunnet ArenaPro-statusen, tilgang til det aller fremste av utviklingsprosjekter i Norge. Det setter Arve Ervik fra Talgø MøreTre stor pris på.

– Potensialet i byggebransjen er stort, og for vår del handler det om å putte mest mulig verdi inn i elementene før de forlater fabrikk. Gjennom deltakelsen i dette prosjektet kan vi øke kompetansen i nærområdet, og utvikle oss, sier han.

Ervik, som under oppstartssamlingen representerte Talgø MøreTre sammen med Hallvard Brusethaug og Svein Løvik, fortsetter:

– Miljøaspektet, som står sentralt i dette prosjektet, er også svært viktig, og et slikt nettverk får flere til å sette seg ned for å diskutere løsninger på miljøspørsmål sammen.

– I tillegg er jeg veldig opptatt av hvor viktig det er å utveksle erfaringer, strategier og kompetanse, og at flere sammen ser på hva vi bør arbeide både for- og med i framtida, både når det gjelder produksjon og på byggeplass, sier Ervik.

Arve Ervik.jpg
Arve Ervik fra Talgø MøreTre har stor tro på samarbeid innen byggebransjen.
 

Satser på bærekraft og reduksjon av søppel

Prosjektleder Løfaldli deler Erviks tro på den store verdien av samarbeid, og å jobbe i såkalte «klynger».

– Ingenting er bedre enn samarbeid, og her har vi et regionalt samarbeid for å løse de største utfordringene i byggebransjen. Gjennom prosjektet er vi tildelt nasjonale oppgaver, og vi har lovet å gjennomføre små revolusjoner, og gjennom disse bidra til å videreutvikle byggebransjen.

Han fortsetter:

– Det er godt å endelig komme i gang med prosjektet, der et av målene våre er at unge skal få bygge bærekraftige boliger til lavere pris enn i dag. Vi vil rett og slett å gjøre det mulig å skape et bedre produkt til lavere pris.

Løfaldli understreker at planene både gjelder privatboliger, forretningsbygg og andre typer bygg, og Innveno-sjefen peker på konkrete ting det skal jobbes med for å komme i mål.

– Vi har sagt at vi ønsker å skape nye verdikjeder, der vi tar vekk fordyrende mellomledd, som tilfører økt pris, men null verdi. Prisene til produsentene går ned, men prisen for sluttbrukerne går likevel opp. Årsaken til det er mellomledd, og disse vil vi til livs.

Per i dag viser tall at i gjennomsnitt 22 prosent av det entreprenører kjøper inn og anslår å være nødvendig på en byggeplass, i realiteten blir usortert avfall, ifølge Løfaldli.

– Vi kan ikke fortsette på den måten. Vi har sagt at vi skal redusere søppelmengden som produseres i forbindelse med bygging, og det skal vi klare, sier han, og trekker fram digitalisering og automatisering som viktige elementer for å nå målet.

– Nabolandene våre er langt over oss på skalaen for automatiseringsgrad, så der har vi en vei å gå.

Magne Løfaldli 2.jpg
Magne Løfaldli og resten av WoodWorks! Cluster! skal redusere søppelmengden på norske byggeplasser, og legge til rette for moderne, bærekraftige løsninger innen bygg.


Gjør det enklere for kundene å bestemme

Ønskene til forbrukere, og spesielt unge forbrukere, blir viktige for det videre arbeidet i prosjektgruppa for bygg.

– En klar trend er at vi som forbrukere i langt større grad ønsker å påvirke hva vi kjøper, og det skal vi lage modeller som legger til rette for, sier Løfaldli, og fortsetter:

– Vi har tro på at vi gjennom dette tverrfaglige samarbeidet, der vi har med alt fra arkitekt til entreprenør og alle imellom, kan bidra til at kundene blir mer involvert i sine egne byggeprosesser.

Løfaldli får støtte av Knut Amund Skatvedt, som er den andre innleide prosjektlederen på bygg-biten i Woodworks! Cluster:

– Unge i dag forventer kortreiste byggevarer, bærekraft og ikke minst at de får ha en hånd på rattet i beslutningsprosessen. Da trenger vi digitalisering. Vi er nødt til å overbevise disse kundene om at de skal kjøpe våre produkter, sier 58-åringen fra Nannestad.

Og en viktig del av dette arbeidet, er å få folk til å velge tre.

– For oss i WoodWorks! Cluster gjelder selvfølgelig mer bruk av tre, både i det norske markedet og i verdenssammenheng. Tre er det mest miljøriktige materialet, og absorberer mer CO2 enn det gir fra seg, sier Løfaldli.

Magne Løfaldli og Knut Amund Skatvedt.jpg
Prosjektlederne, Magne Løfaldli og Knut Amund Skatvedt.
 

– Kan lære av Pipelife

Pipelifes Kjell Larsen var blant foredragsholderne under oppstartskonferansen torsdag. Selv om de driver med rør, og ikke tre, er Pipelife medlemmer av Woodworks! Cluster. Larsen pekte på bærekraft og klimavennlige løsninger som viktig for Pipelife.

– Vi har fire av FNs 17 bærekraftsmål som våre hovedmål, og har hatt revidert klimaregnskap i 10 år. Vi er klare for en digitalisert verden. Det som nå mangler, er at Norge gjør det som er lovbestemt; nemlig etterspør denne typen dokumentasjon i bygg og i anlegg, sier Larsen, og fortsetter:

– Loven ble vedtatt i 2016, og trådte i kraft tidlig i 2017, men i løpet av de tre siste årene har vi ikke møtt ett eneste veikontor, fylke eller kommune, som har etterspurt miljødata. Det skal telle 30 prosent ved anbud. Her har altså offentlig sektor, som er avhengige av norsk produksjon, muligheten til å gi norsk næringsliv en fordel - men så har de ikke gjort det.

Larsen viser til at selskapene som har hatt den største relative veksten de siste tre åra, importerer rør fra Polen.

– Dette er ikke gråt for vår egen syke mor, men det er viktig at vi får ut informasjon om bransjen vår, sier Larsen, som slår fast at rørbransjen aldri har sett mer interessant ut enn nå.

I foredraget fortalte han om automatiseringstiltak og robotisering i Pipelife, og hvilke utslag slike prosesser kan få innen bygg.

– Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, for så å sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er en dårlig løsning - både for økonomien og miljøet. Slik er det på både byggeplasser og anleggsplasser. Nå som logistikk automatiseres er det med effektive og optimaliserte løsninger, mulig å få byggeplasser avfallsfrie.

Larsen trakk også frem den store, positive verdien i denne typen nettverkssamlinger.

– Det fine med samlinger som dette, er at flere ledd fra flere verdikjeder samles - for vi er avhengige av hverandre for å finne gode løsninger, sier han, og får støtte Magne Løfaldli:

– I dette samarbeidet har vi med aktører fra så mange ulike bransjer, og det gjør at vi alle kan lære av hverandre. Og treindustrien har veldig mye å lære av Pipelife.

Kjell Larsen 1 690.jpg
Pipelifes Kjell Larsen var blant foredragsholderne under torsdagens oppstartskonferanse. Han snakket om bruk av nøyaktige digitale konstruksjons- og tegningsgrunnlag direkte i produksjon og leveranser. 

Hovedfokusområdene til WoodWorks! Cluster i prosjektsøknaden:

  • Marked for bygg i tre. Det finnes et stort potensial for å utvikle hybride byggesystemer for urbane bygg, både boliger og næringsbygg.
  • Nye konstruksjonssystemer for montering og ombruk: Demontering og sirkulær utnyttelse til nye formål og nye lokasjoner.
  • Smarte digitale modeller: Kunder vil sette eget preg på det de kjøper. De deltar i felles digitale rom med produsenter og utvikler nye disruptive forretningsmodeller for design, produksjon av bygg og leiligheter. Det vil føre til en sterk reduksjon av byggetid, redusert svinn, avfall og gi en merverdi for kunden. Tre gir mulighet for variert kompleksitet for boligen, jfr. Bo Klokt konseptet til IKEA.
  • Bygging og rehabilitering av bolig- og næringsbygg: Bygging og konvertering av eksisterende stål- og betongbygg til hybridløsninger med stort innslag av tre både i hoved- og sekundærkonstruksjoner. Klyngen kan utnytte sin mulighet for stor ferdigstillelsesgrad i fabrikk.
  • «Fill-in»: Urbanisering fører til fortetting i byer. Tre som et lett byggemateriale gjør det mulig å bygge på flere etasjer oppå eksisterende betong-/stålbygg.

Eksempel på spesifiseringer i søknadsdokumentet:

Innovasjonsarbeid:

  • Utvikling av digitale modeller for kundeinvolverte designprosesser – Make to Order.
  • Utvikling av digitale kundeinvolverte modeller for effektiv og automatisert produksjon av komplette innredningsmoduler som baderom og kjøkken.
  • Utvikling av nye konstruksjonsprinsipper for gjenbruk og miljø.
  • Økt industriell ferdigstillelsesgrad for bolig og næringsbygg.

Lokale deltakere 1.jpg
Georg Solem (f.v.), Svein Løvik, Hallvard Brusethaug, Arve Ervik, Bjørn Anders Moen, Robert Nergård, Kjetil Løften, Yngve Bakken og Magne Løfaldli utgjorde, sammen med Kjell Larsen, den lokale kontingenten under oppstartskonferansen torsdag.

Yngve Bakken og Kjetil Løften.jpg
Yngve Bakken (t.v.) fra Salvesen & Thams og Kjetil Løften fra Pipelife var på plass på oppstartskonferansen, og Løften ledet også de oppmøtte gjennom en omvisning hos Pipelife.

John Haddal Mork og Pasi Alto.jpg
John Haddal Mork (t.v.) fra Rallar Arkitekter og Pasi Alto, leder for NTNU Wood, engasjerte forsamlingen med foredraget "Digitale prosesser fra design til produksjon og dokumentasjon".

Oversiktsbilde og Rune Johnsen.jpg
Forsamlinga følger godt med når Rune Johnsen, administrerende direktør i Støren Treindustri, holder foredraget "Økt fokus på bruk av tre i bygg - hvordan kan treindustrien utnytte mulighetene?"

Rune Johnsen.jpg
Rune Johnsen fra Støren Treindustri.

Bjørn Jarmund.jpg
Bjørn Jarmund er administrerende direktør i ARBOR, og snakket om resirkulert trevirke i plateproduksjon.

Knut Amund Skatvedt.jpg
Knut Amund Skatvedt understreket viktigheten av digitalisering og det å la unge forbrukere være med på beslutningsprosessen.

 


Innveno er medlem av Trollheimsporten.