Vil sikre norsk matproduksjon

Det var strålende sol og trivelig stemning da bondelagene i Surnadal, Rindal og Halsa samlet seg til en felles markering på Skei lørdag. Både heltidsbønder, deltidsbønder, politikere og mange andre var innom for å vise sin støtte, ta en kopp kaffe og slå av en prat.

Oddvar Mikkelsen Sivert Mauset og Peder Saltrø.jpg
Leder i Møre og Romsdal Bondelag Oddvar Mikkelsen, sammen med Sivert Mauset og Peder Saltrø fra Surnadal Bondelag.
 

Surnadal Bondelag, Todalen Bondelag, Rindal Bondelag og Halsa Bondelag sto sammen om denne markeringa mot Statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Mange medlemmer i Bondelaget hadde tatt seg en liten pause i våronna for å stelle i stand kaffelag med nysteikte bakels på plassen foran Kulturhuset. De lokale bondelagene har bevisst valgt å markere sitt standpunkt på en fredelig måte.


Aksjonen har blitt positivt mottatt

Ola Kvendset, som er leder i Todalen Bondelag, synes at en slik fredelig markering er det rette. Han føler at aksjonen har blitt positivt mottatt.

- Det beste er å invitere til en prat og legge fram vårt syn på en saklig måte. Vi bor i en landbruksvennlig kommune. Jeg føler at vi har støtte fra folket her, sier han. - Men vi føler at de som sitter på toppene ikke vet hva de driver med. Det virker som de bare prøve seg fram. Det går jo ikke!

Landbrukspolitikk er et stort tema, og sammenhengene kan være vanskelig å forklare, mener Kvendset. Men på et arrangement som dette er det i alle fall mulig å stille spørsmål, for dem som lurer på noe.

- Vi vil ikke legge opp til aksjoner hvor vi provoserer og irriterer folk, sier Peder Saltrø i Surnadal Bondelag. - Vi inviterer til kaffe og bakels. Dette handler om landbrukspolitikk. Da treffer vi bedre om vi faktisk prater med folk.

Bakels.jpg
Servering av kaffe, bakels og meieriprodukter. Bakelsrundingene gikk fort unna.

Birgit og Oddvar Løset.jpg
Rindalingene Arnfinn Løfaldli, Birgit Løset og Oddvar Løset syntes dette var et trivelig arrangement. De vil vise sin støtte til bøndene, og de hadde gjerne sett at flere rindalinger hadde tatt turen.
 

Viktig å holde trykket oppe

Stortingsrepresentant Jenny Klinge er en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte til bøndene. 

Hun forklarer at det er viktig å holde trykket oppe fram til jordbruksoppgjøret skal behandles i Stortinget i juni. Når man klarer å vise at bøndene har stor støtte i befolkningen blir det enklere å få kravene gjennom i Stortinget.


Opprop til støtte for landbruket

Ordfører Lilly Gunn Nyheim er glad for at det er så mange som møter opp og viser sin støtte til landbruket. I kommunestyremøtet i Surnadal torsdag la hun fram et opprop med en oppfordring til Stortinget. 23 av 27 kommunestyrerepresentanter i Surnadal stilte seg bak oppropet, som lyder slik:

"Det er brudd i jordbruksforhandlingene med bakgrunn i at tilbudet fra Staten er for lavt. Bakgrunnen for bruddet er at Stortingets ønske om å tette inntektsgapet mellom industriarbeidere og bønder/jordbrukere ikke er oppfylt.
Surnadal kommune oppfordrer Stortinget til å komme landbruket mer i møte, for å oppfylle intensjonen som Stortinget tidligere har vedtatt."

- Vi ønsker å skape et trykk nå, før behandlingen i Stortinget, forklarer Nyheim. - Med dette oppfordrer vi også andre kommuner om å støtte opp om landbruket.

Jenny Klinge og Lilly Gunn Nyheim.jpg
Jenny Klinge og Lilly Gunn Nyheim representerer ulike politiske partier. Men begge støtter landbruket.


Vi ha ren og god mat på bordet

Lilly Gunn Nyheim og Jenny Klinge representerer ulike politiske partier. Men de er enige om at trygghet og matvaresikkerhet er viktig.

- Det er viktig at vi fortsatt kan få ren og trygg mat på bordet, sier Lilly Gunn Nyheim.

Norsk matproduksjon kan bare trygges ved å øke inntekten til bøndene. Jenny Klinge påpeker at Stortinget har vedtatt å tette inntektsgapet, men regjeringen følger ikke opp.

- Vi trenger et regjeringsskifte, en ny regjering som kan følge opp det Stortinget har bestemt, sier Klinge.

Mauset Klinge Saltrø og Kvendset.jpg
Sivert Mauset, Jenny Klinge, Peder Saltrø og Ola Kvendset.


En reell inntektsøkning er nødvendig

- For at inntektsgapet skal kunne tettes må det en reallønnsøkning til. Det holder ikke med en prosentvis økning lik andre grupper, sier Jenny Klinge

Oddvar Mikkelsen, som er leder i Møre og Romsdal Bondelag, forklarer at bøndenes inntekt nå er så mye lavere enn andre grupper, at om bøndene fikk en halv prosent større inntektsøkning enn andre grupper i åra framover så ville de likevel få stadig lavere reell inntekt for hvert år.

- Om bøndene hadde fått 3,5% inntektsøkning og andre grupper 3% ville bøndene likevel få stadig lavere inntekt i forhold til andre, sier han.

Regjeringen har framstilt det slik at inntektsgapet vil tettes i løpet av 12 år, dersom tilbudet som de har lagt fram i år blir fulgt i åra framover. Men dette er på ingen måte riktig, sier Mikkelsen, og Jenny Klinge er enig. Regnestykket som brukes som grunnlag for denne påstanden er nemlig laget under fullstendig urealistiske forutsetninger, som at markedsforholdene må være helt optimale i hele tidsperioden.

Det er selvsagt også helt uaktuelt for Bondelaget å akseptere at det skal ta 12 år å tette inntektsgapet.


Omfordeling er ikke aktuelt

Mikkelsen mener at en del større bruk har hatt en bra inntektsøkning de siste åra. En av grunnene til det er at det ikke lenger er begrensninger på hvor stor produksjon man kan få tilskudd på. 

Samtidig er det ingen tvil om at det store flertallet av gardsbruk i Norge, i hovedsak små og mellomstore bruk, har vært tapere i jordbruksoppgjør gjennom flere år. For Bondelaget er det ikke aktuelt å omfordele midler mellom bønder, ved å ta fra de store og gi til de små.


Økte inntekter til bøndene er ikke hovedsaken

Oddvar Mikkelsen presiserer at det ikke er økt inntekt til bøndene som er hovedsaken. 

Hovedmålet er at norske bønder skal få mulighet til å fortsette å produsere trygg og sikker mat, på små og store bruk, i hele landet. 

Inntektsøkning er et middel for å nå det målet. Økte inntekter er helt nødvendig for å sikre rekrutteringa til landbruket i framtida.

Saltrø Mauset og Kvendset.jpg
Bondelaget har brukt fotograf Lediard sine bilder av lokale bønder for å illustrere den usikre framtida i næringa. Hvem av disse blir den neste som må legge ned sin produksjon som følge av regjeringens satsing på stadig større bruk?
 

- Bli med på opptog for norsk landbruk i Oslo!

Tirsdag 23. mai arrangeres et stort opptog til støtte for norsk landbruk i Oslo. Alle som vil kan bli med og vise sin støtte til norsk landbruk og matproduksjon.

Oddvar Mikkelsen og Sivert Mauset oppfordrer så mange som mulig til å reise til Oslo og delta. Bondelaget dekker reiseutgifter for et visst antall deltakere. Man trenger ikke å være medlem i Bondelaget for å være med. Ta kontakt med ditt lokale bondelag for å få vite mer om dette.