Rindalsdialekta

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Eilert Mo - Rindalsmålet Arne Aune 8

I årsskriftet for 1991 hadde eg ein presentasjon av lærar Eilert Mo (sjå Dialekt her på Trollheimsporten - Eilert Mo - Rindalsmålet Arne Aune 7). Han dreiv mykje med språkgransking og folkeminnesamling i si tid, og fekk trykt fleire småp hefte og artiklar om desse emna. Arne Aune henta stoff frå dette til årsskriftet for Rindal Heimbygdlag.

Som nemnt i årsskriftet for 1991 er mykje av det han skreiv vitskapeleg fagstoff, som naturleg nok ikkje har så stor lesarkrets. Derfor held det å plukke ut det som folk flest kan ha hugmål til å lesa, skreiv Arne aunne i denne artikkelen i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag i 1993.

Desse artiklane frå Arne Aune vart første gong presentert i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. Dei er medlemmer av Trollheimsporten: Bli medlemAlle medlemmer her! Denne artikkelen stod i årsskriftet for 1993.

Dialektmagasinet på Trollheimsporten er omfattande og du finn mange artiklar her på Dialekt under Hovedsida. Surnadal Heimbygdlag har eit prosjekt om surnadalsmålet i gang på heimesidene til Surnadal kommune - klikk på linken.

Les første side av artikkelen nedanfor og klikk på bilda nedanfor der igjen og sjå dei større, les og kos dere:

AA EM B2
AA EM B3
AA EM B4