Jo Skjølsvold
Skjellsord på dialekt er mindre i bruk no enn før. På facebookgruppa "Gamle ord og uttrykk fra Rindal" har det vore diskusjon rundt gamle skjellsord i den seinare tida. I 1993 laga Jo Skjølsvold ei op... Les mer
Jo Skjølsvold

Gamle skjellsord i PDF-format

Skjellsord i Rindalsmålet

Skjellsord på dialekt er mindre i bruk no enn før. På facebookgruppa "Gamle ord og uttrykk fra Rindal" har det vore diskusjon rundt gamle skjellsord i den seinare tida. I 1993 laga Jo Skjølsvold ei opptegning av gamle skjellsord frå rindalsmålet. No har han skanna skjellsordsamlinga til PDF-format. ...
2015-02-10
Ragnhild Stavne Bolme _250x242

Gamle dialektord frå Rindal

Mange dialektord og -uttrykk forsvinn etter kvart. Ein del av desse er knytte til gamle bruks- og arbeidsmåtar frå ei anna tid,- som er gått ut av bruk og som vi ikkje treng lenger. Ragnhild Stavne Bolme filosoferer her over ein del slike ord og uttrykk knytte til klede og påkledning. Det er vel ikk...
2011-09-27
AA EM C1

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Eilert Mo - Rindalsmålet Arne Aune 9

Dette er siste artikkel om Eilert Mo og Rindalsmålet frå Arne Aune på Trollheimsporten. Du finn alle på Dialekt under Hovedsida. No blir det litt opp til lesarane både i Surnadal og Rindal om å kome med språklege kommentarar til dialektmagasinet på Trollheimsporten - bruk redaktor@trollheimsporten.n...
2010-11-19
Rindalsdialekta

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Eilert Mo - Rindalsmålet Arne Aune 8

I årsskriftet for 1991 hadde eg ein presentasjon av lærar Eilert Mo (sjå Dialekt her på Trollheimsporten - Eilert Mo - Rindalsmålet Arne Aune 7). Han dreiv mykje med språkgransking og folkeminnesamling i si tid, og fekk trykt fleire småp hefte og artiklar om desse emna. Arne Aune henta stoff frå det...
2010-11-05
 
AA EM A1

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Eilert Mo - Rindalsmålet Arne Aune 7

Arne Aune hadde ein artikkelserie om Eilert Mo og Rindalsmålet i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag i åra 1991, 1993 og 1994. Denne serien passar godt som ei lita foreløpig avslutning i denne omgang på dialektmagasinet. Dei vil kome tre fredagar framover. Eilert Mo var født i 1879 av foreldre lærar ...
2010-10-29
Rindalsdialekta

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Stadnamninnsamlinga - Rindalsmålet - Arne Aune 6

Dette er sjette artikkel om Rindalsmålet, som Arne Aune hadde i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. Denne er frå 1991 og er den andre artikkelen om stadnamninnsamlinga i Rindal. Den første finn dere her på Dialekt under Hovedsida. Denne gongen oppsummerer han dette stort opplagte prosjektet, som var...
2010-10-22
dialekta

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Rindalsmålet - Arne Aune 5

Dette er femte artikkel om Rindalsmålet, som Arne Aune hadde i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. Denne er frå 1990 og gamle ord uttrykksmåtar som held på og kjem bort frå rindalsdialekta blir trekt fram. Kos dere med orda og ha ei god fornøyelse:
2010-10-15
tp logo stor_300x80

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Stadnamninnsamling - Rindalsmålet Arne Aune 4

Denne gangen tek Arne Aune ein liten pause frå gamle ord som er i ferd med å kome bort frå Rindalsmålet. Men ikkje riktig likevel. Mange gamle ord og vendingar kjem fram også i denne artikkelen av Arne Aune, der han skriv om den pågåande stadnamninnsamlinga i Rindal. Det var i 1989 og dialektmagasin...
2010-10-08
dialekta

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Rindalsmålet - Arne Aune 3

Dette er tredje artikkel om Rindalsmålet, som Arne Aune hadde i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. Denne er frå 1988 og gamle ord som held på og kjem bort frå målet vårt blir trekt fram. Framandord, engelske lånord og bokmålsord har kome meir og meir  inn i talemålet vårt. Kos dere med orda og ha e...
2010-10-03
ArneA20001

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Rindalsmålet - Arne Aune 2

Dette er andre artikkel om Rindalsmålet, som Arne Aune hadde i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. Denne er frå 1987 og gamle ord som held på og kjem bort frå målet vårt blir trekt fram. Denne gongen tek han også med nokre sannferdige skrøner. Kos dere med orda og ha ei god fornøyelse:
2010-09-25
dialekta

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Rindalsmålet - Arne Aune 1

I 1986 innleia Arne Aune sin artikkelserie om rindalsmålet. Den fortsatte i flleire år i årsskriftet til Rindal Heimbygdlag. Det var mange interessante og gamle rindalsord som vart presentert med tydingar. Trollheimsporten har fått lov til å gje att denne artikkelserien, noko som passar svært godt i...
2010-09-18
multe_200x181

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

"Bitt nøkken" - og andre gode dialektord

- Sommer er vel ikke beste årstida for å spekulere i gamle ord og uttrøkk, filosoferte Lars Gudmund Røen på gammel-Porten 9. juni 2008. Da hadde han et innlegg om uttrykket "bitt nøkken". Trollheimsporten avslutter med dette mimringa om dialektord med kommentarer fra Lars Løfaldli, Sverre Stølen og ...
2010-09-10
dialekta

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Gau - gauar - gauast

- Skjer at det bli "gau-pris" te såmmårs - å tenkje en på dialekta, så e gau et guste gøytt ord, meinte Kirsti Helgetun den 23. april 2008. Med dette fortsetter Trollheimsporten sitt dialektmagasine og denne gangen får du høre fra Edgar Kattem og Joralf Halgunset foruten Kirsti Helgetun:
2010-09-07
logoTPbøy

Dialektmagasinet fortsetter på Trollheimsporten

Skat, pjaks og litt anna.

Edgar Kattem har sendt oss en ny tekst angående dialekta vår. Den sto på gammel-Porten 30. mars 2008 og med det blir det meir stoff fra gamle Trollheimsporten omkring dialekta vår. Foruten Kattem blir det denne gangen innlegg fra Tor Ålbu, Ingrid Løfaldli, Oddbjørg Ljøkjell, Magnar Almberg og Ingfri...
2010-09-03
tp logo stor

Dialektmagasinet fortsetter på Trollheimsporten

Rødstilk på dialekt og dialektpussel

Ser at Leif Rangar Fiske spør etter lokale namn på fuglen rødstilk, skriver Edgar Kattem 12. mars 2008. Trollheimsporten fortsetter sitt dialektmagasin med bidrag fra Anne Skjølsvold, Edgar Kattem med dialektpussel, Anne Grete Grytbakk, "Tå se her smest" - liste og regle fra Lomundalen presentert av...
2010-08-29
tp logo stor

Binn/ullbinn - fleire dialektord

Ragnhild Stavne Bolme har en kommentar til plantenamna som Anne skjølsvold kom med sist. Den sto på Trollheimsporten 7. mars 2008 dialektmagasinet på Trollheimsporten fortsetter med stoff fra gammel-Porten mellom 7. og 12. mars 2008. Da finner du kommentarer fra Joralf Halgunset, Ingrid Løfaldli, An...
2010-08-27
 
logoTPbøy

Jønndrett og Kjørstin e halsa

Lars Gudmund Røen skriver 25 februar 2008: - Fikk en telefon i dag frå en som forklart meg kva sleakvalpen er for noe. Trollheimsporten fortsetter sitt dialektmagasin med mange nye ord og vendinger. Foruten Lars Gudmund Røen finner du i dag dialektkommentarer fra Åsmund Opøien, Gunnar Bureid, Anne S...
2010-08-24
dialekta

Dialektmagasinet fortsetter fra 2008

Avbbest og attrabø

Ingrid Rokseth Haltli prøver seg på tyding av noen rindalsord denne gangen og Trollheimsporten fortsetter å mimre fra gammel-Porten 2008 med dialektmagasinet fra 10. til 13. februar dette året. Du finner alle artiklene her ved å klikke på Dialekt under Hovedsida
2010-08-20
TP logo

Dialektmagasinet fra 2008 til i dag

Trollheimsporten fortsetter sitt dialektmagasin, denne gangen med å legge inn stoff fra "gammel-Porten" fra 6. februar til og med 8. februar. Her er det mye interessant å finne fra Ingrid R. Haltli, Dagny Karlstrøm, Anne Skjølsvold, Magnar Almberg og Edgar Kattem.
2010-07-24
dialekta

Rindalsdialekta

Det er utrolig mange dialektord som nå er kommet inn til disse sidene, svært interessant å lese, skriver Jorunn Austistun å Trønsdalå til Trollheimsporten. Noe som hadde vært mere oversiktlig, er å fått satt ordene i et system, gjerne i alfabetisk rekkefølge. Jorunn ønsker et hefte over alle ordene ...
2010-07-23
 
dialekta

Om rindalsdialekta og meir til

Odd Romundstad er en av dem som synes det er artig å lese den nye dialektsida i porten - nå også her på den nye plattformen. Klikk på Dialekt under Hovedsida. Foruten Odd Romundstad finner du i dag stoff fra Jon Kristian Aune, Liv og Gunnar Bureid, Ragnhild Stavne Bolme og Odd Erling utfløtta Bokten...
2010-07-23
dialekta

Fukje mjøl ... og litt anna

Det er Edgar Kattem som har en liten utlegning om ordet fukje på lista til Magnar Almberg. Trollheimsporten fortsetter sitt dialektmagasin og legger inn stoffet fra 2. februar 2008. Foruten Edgar kommenterer Anne Skjølsvold lista til Magnar fra i går, Ragnhild Stavne Bolme lurer på hva furulus er, M...
2010-07-21
Rindalsdialekta

Etterlysning av rindalsord

Marianne Løset skriv: - Eg følgjer med interesse den nye rindalsdialektsida til Trollheimsporten og har ei etterlysning. Dette skreiv ho på "gammel-Porten" 30. januar 2008. Magnar Almberg hadde eit svar 31. januar 2008 og Edgar Kattem hadde ei lang rekkje med dialektord på dyr, fuglar og planter på ...
2010-07-20
TP logo

Håndskrevet liste og flere dialektord

Dialektord fra håndskrevne lister som Morten Svinsås har sendt inn (han lurer på om de kan være fra et skoleprosjekt, men er slett ikke sikker). Trollheimsporten fortsetter sitt eget dialektprosjekt og dagens stoff er henta fra 27. januar 2008. Foruten Svinsås er det Jorunn Austestun å Trønsdalå ogn...
2010-07-19