AA EM C1

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Eilert Mo - Rindalsmålet Arne Aune 9

Dette er siste artikkel om Eilert Mo og Rindalsmålet frå Arne Aune på Trollheimsporten. Du finn alle på Dialekt under Hovedsida. No blir det litt opp til lesarane både i Surnadal og Rindal om å kome med språklege kommentarar til dialektmagasinet på Trollheimsporten - bruk redaktor@trollheimsporten.no. Er det ord og vendingar du lurer på i dialektane våre? I denne siste artikkelen held Arne Aune fram med ømse småstykke og hefte som lærar og språkforskar Eilert Mo gav ut i si tid.

Over og under kan du lese denne siste artikkelen. Husk å komme med reaksjonar - bruk redaktor@trollheimsporten.no. Vi er sikker på at mange sit med mykje dei lurer på innafor dialektane våre - ord og uttrykk du er usikre på. Sjå alle artiklane om surnadals- og rindasmålet på Dialekt under Hovedsida.

Desse artiklane frå Arne Aune vart første gong presentert i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. Dei er medlemmer av Trollheimsporten: Bli medlemAlle medlemmer her! Denne artikkelen stod i årsskriftet for 1994.

Dialektmagasinet på Trollheimsporten er omfattande og du finn mange artiklar her på Dialekt under Hovedsida. Surnadal Heimbygdlag har eit prosjekt om surnadalsmålet i gang på heimesidene til Surnadal kommune - klikk på linken.

Les og kos dere med artikkelen over og under: