Bjørk 4 rm

Et tre gjennom et år

2011 var FNs internasjonale år for skog. Formålet med skogåret var å sette fokus på skogens mangesidige betydning; for folket, for biologisk mangfold, som kilde til mat og medisiner, for rent vann og ikke minst for klima og miljø. Vi har fulgt ei gammel bjørk gjennom hele skogåret. Se bildene.

På våre nesten daglige turer går vi forbi denne gamle bjørka som står like ved vegkanten øst for Håkonslia. Det er ei såkalla kluftbjørk; stammen har på et tidlig tidspunkt delt seg, og de to tvillingstammene har vokst nesten speilvendt. Vi har tenkt på hvor gammel ei slik bjørk kan være. Er den 80 år, eller kanskje 100?

 

Første bilde ble tatt en kald januardag med klar, blå himmel som bakgrunn.

 

Vi skulle tatt et bilde under lauvsprett når bladene er som museører, men før vi visste ordet av det var våren over. Men midtsommers stod bjørka grønn og frodig med ei imponerende bladkrone, en høg alder tatt i betraktning.

 

Det ble en våt ettersommer og høst, så de flotte høstfargene ble vi snytt for i år. I oktober står bjørka ribba og naken. Lauvet er visna og tatt av vinden.

 

Bjørka er kanskje aller staseligst på årets siste dag. Med nysnø i krona står ho pynta for nyttårsfeiring og går enda et årsskifte i møte. Måtte den få stå i fred, få en verdig alderdom og få oppleve enda mange nye vårer!

Foto: Anne S.