TP logo

Nye ord på dialektmagasinet

"Flurinnj e nakkå"

Trollheimsporten fortsetter si dialektside og i dag kommer det mange rindalsord frå Harald Solvik, lagt inn på "gammel-Porten" 21. januar 2008. Harald Solvik hadde ei liste over rindalsord og -uttrykk liggende. Lista stammer fra gammelonkelen hans, Egil Rindli (94 år i 2008), og "utvandra" til Vistdal.
 

På heimesidene til Surnadal kommune finn du ei ordliste over surnadalsmålet i denne pdf-fila. Den er på 217 sider og der finn du det meste. Men her på Trollheimsporten vil vi gjerne diskutere ord og uttrykk frå dalektane.Derfor ta kontakt: redaktor@trollheimsporten.no.

Her kjem lista frå Harald Solvik og Egil Rindli:

- Kanskje nokon av lesarane kunne hjelpe oss med å "oversette"? Ragnhild Stavne Bolme har prævd seg på nokre oversettingar. Kontakt oss gjennom redaktor@trollheimsporten.no. Det kjem meir stoff etter kvart. Føg med på dialektsida til Trollheimsporten.

RINDALSORD OG UTTRYKK GAMLE RINDALSORD OG UTTRYKK
Nedskrevet av Egil Rindli 1996.

Først ut med oversettinger er Ragnhild Stavne Bolme:
Gålka - spebarna gålkar når dei gulpar opp melk.                                                                                
Sålkasam - blir oftast sagt om stoff/klær i lyse fargar. Flekkar kjem meire fram, blir fortare tilsålka.                                                                        
Prakkast - oss prakkast når vi held på med noko som er vanskeleg                      
Oby                                                                                                                 
Obyinnj
- ei jente er obya og ein gut er obyinn. Når ungane gjer ugang (spesielt innadørs) er dei obyn.                                                              
Ferhånnå - ødelagt                                                                                          
Sleppra - "slapp " måte å få i seg drikke på. Eks. "Satt å sleppra ti seg mjøk".                                                                                                      
Bystinj - overlegen                                                                                           
Karvorinj - stort ego                                                                                        
Tinnspækt - helt gjennomfrossen                                                                       
Råla åt se - ein grådig person rålar åt seg, sikrar at han får sin del og meire til.                                                                                                    
Stækka - oss stækka når oss syr med symaskin                                                 
Språttna - når saumane raknar. Eks. Plagget har språtna i saumane

 
Spele                     
Lurk
Ruppe   
Snallur   
Rafsinj     
Brokkjil     
Stakkalonga
Ei måtsam dråk     
Gau dråk                 
Farrang
Spylåttinj
Stjøttu
Søvelsamt
Krøttu
Jerau
Fesiltut                                                                       
Jerauhakje
Knøvla                                                                      
Ilhåggåst
Segg                                                                                     
Kut - kuta
Kjyndau                                                                                
Vefta
Flidd                                                                                     
Gånnå stet
Flurinj e nakkå                                                           
Korktæpp
Han fallera                                                                             
Iltorrinj
Han gikk å stuppa                                                                  
Turt
Det e så trele                                                                         
Dromle
Frøsje                                                                                   
Il tia
Frøsjinj kost                                                                          
Pruttinj/prutta
Kosje                                                                                    
Forhånnå
Håkklasko                                                                             
Skripinj
Pruttinj                                                                       
Fusse
Slæphel                                                                                 
Stye
Stjithel (skithel)                                                                      
Snolterkaje
Stjitstromp (skitstromp)                                                         
Snolter - snoltra
Støgg dåm                                                                             
Våk/våka
Dåssast                                                                                 
Prakkast
Smelinj                                                                      
Drekst - drokst
Ilhåggåst                                                                                
Ålbåggårom
Pårrå pi                                                                                 
Håbålla
Pårrårått’                                                                               
Jæpa
Garre                                                                                    
Gøssu
Stakkalonga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rindal 22.01.08
Harald Solvik