Edgar statistikk 13 bilde_1024x973

Forskning viser at Surna neppe har brukket ryggen

Edgar Landsem viser til leserbrev fra Pål Rognaldsen, som setter fram mange ulike påstander omkring Surna. - Det er kanskje den elva det har vært forska mest på gjennom NINA siden 2002. En fagrapport fra 2011 konkluderer med at Surna neppe har brukket rygget og at et dårlig normalår er dekkende, sier Landsem. - Men det nytter ikke å sammenligne Surna, med 15 km godt fiskbar elv nedstrøms Trollheim kraftstasjon, med Tana, Gaula og Orkla, som har mange kilometer med fiskbar elv. Sjå konklusjonene NINA har gjort:

Edgar Landsem oppsummerte laksesesongen slik like etter sesongslutt i fjor - der han karakteriserte det som et litt dårlig normalår for Surna (les saken her) - det står han på sjøl om Pål Rognaldsen fra Asker påstår: Surna med "brukket rygg" som lakseelv i et leserbrev:

- 2012 har vært et godt normalår, men på langt nær så godt som i 2010 og 2011, sier Edgar Landsem når han oppsummerer laksesesongen ved Øvre Sæter og Surna. - Et godt normalår for Øvre Sæter og et litt dårligere normalår for Surna. Totalt for Surna vil vi komme opp i rundt noe over 4 tonn - og tidligere har vi karakterisert mellom 4 og 6 tonn som et normalt fiske i Surna, sier han.
 
Den oppsummeringa kan du lese her på Trollheimsporten.
 
Det har vært forsket på Surna siden 2002 og i fagrapport 2011 - NINA Rapport 700 ved Bjørn Ove Johansen, Nils Arne Hvidsten, Terje Bongard og Gunnbjørn Bremset er det nettopp slik konklusjoner som blir understreket - sjå under. Ellers kan du under sjå fangststatistikk  - kilo av laks og sjøaure i Surna i årene 1966 - 2010 og antall laks og sjøaure - rapporterte fangster i årene 1974 - 2010.
 
- Her er det å legge til at slett ikke alt ble rapportert i tidlige år, sier Edgar Landsem.
 
 
Surnadal Elveeigarlag og Rindal Elvalag er med i Trollheimsporten - bli med - alle! Alt om laksefisket i Surna finner du på surna.no. Der finner du også alle rapportene fra NINA!

Har du kommentarer eller innspill til dette fiskestoffet fra Øvre Sæter - og Surna - bruk redaktor@trollheimsporten.no.

Trollheimsporten har gjennom heile fiskesesongen fulgt laksefisket i Surna og kommet med ulike drypp fra utklippsbøkene til Edgar Landsem. Her er det nemlig svært mye interessant laksestoff opp gjennom åra fra 1972 - 40 års historie neste år. Er du ekstra interessert finner du alt dette stoffet under Willys arkivdykk og Edgar Landsem 1 og Edgar Landsem 2 - der du finner dette stoffet - under På Porten på den grå menylinja når du er på Hovedsida - bare klikk deg fram!

Trollheimsporten hadde denne reportasjen om synspunktene til Edgar i fjor - noe oppsiktsvekkende - Laksefiske en krevende øvelse! Før årets sesong sa Edgar Landsem dette!