Høyre Logo

Julehilsen fra Rindal Høyre

Rindal Høyre ønsker alle innbyggerne og alle andre med tilknytning til Rindal en riktig god jul og et godt nytt år.

Nok et år er omme og den offisielle politiske aktiviteten for 2016 nærmer seg slutten, og vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år.

Vi vil samtidig informere dere kort om noen saker fra kommunestyremøtet 14.12.16.

 

Kommunereform.

Vi må bare beklage at vi ikke klarte å overbevise flertallet i kommunestyret om at det beste for innbyggerne i Rindal var å delta i den nye Orkland kommune. De andre kommunene i Orkland har allerede startet på etableringen av en ny kommune; dette får vi dessverre ikke være med på.

 

Regionreform.

Et enstemmig kommunestyre stemte for å bli en del av Trøndelag fra 01.01.18. Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag har begge støttet dette forslaget.

 

Eiendomsskatt på (bebygde) bolig-/fritidseiendommer.

Vårt forslag om å redusere eiendomsskatt på (bebygde) bolig-/fritidseiendommer fra 4,5 til 3 promille fikk bare våre 2 stemmer i kommunestyret – ingen stor oppslutning om dette forslaget. Vårt synspunkt om at denne usosiale skatten bør fjernes fikk vi ikke aksept for, noe vi beklager på det sterkeste. Må også ta med at alle partier i Rindal kommune har en ambisjon om å redusere eiendomsskatten, men så langt er det bare Høyre som vil; de andre har bare ambisjoner.

 

Næringsfondet – en gladnyhet til alle næringsdrivende.

Selv om det i årsbudsjettet er foretatt en vesentlig reduksjon på utlån og tilskudd til næringslivet, så skal både vi som politikere og næringsliv være klar over følgende:

Rindal kommune hadde et næringsfond (bundet og ubundet) på ca. 6 mill kroner ved inngangen til 2016. Og etter at regnskapet for 2016 blir ferdig, må vi klare å sette av enda flere midler på dette fondet.

Konklusjon; vi har penger på fond som kan og skal brukes til næringsformål. Ryktene om at vi mangler penger til dette formålet er ikke sanne.

 

Barnehager.

På siste kommunestyremøte startet vår representant Hege Gåsvand en diskusjon om mulighetene for kontinuerlig opptak av barn i barnehagene. Synspunktene er sikkert mange og delte på dette feltet, men diskusjonen var etter vår mening positiv. Skal vi lykkes med å få flere innbyggere til Rindal, så er dette et godt tiltak. Dette har ikke bare en kostnadsside, det følger også med inntekter med flere innbyggere.

 

Kommunale avgifter – en liten, men positiv nyhet.

Etter forslag fra Høyre ble avgiftsøkningen på avløp ikke økt med 4 % slik som forslaget var, men på bare 2 % for 2017 (dette tilsvarer prisstigningen).

 

Hilsen fra Rindal Høyre