Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 8

Slutten av 1920-åra er den tida unge kvinner tek til å klippe av seg flettene og skjørtelengda blir kortare.
Dette blir av mange sett på som både uhøyrt og ikkje minst usømeleg.


Kvinna som har skrive dette innlegget tek ungdomen i forsvar:

 

"Eg har alltid vorte harm når ungdomen urettvist har vorte kritisert!"

 

Og som redaktør K. M. Elda skriv:

 

 

Denne kjerringa.jpg

 

Skriveklåe 1.jpgSlriveklåe 2.jpgSkriveklåe 3.jpg

Skriveklåe 4.jpgSkriveklåe 5.jpg

 

 

Her i Rindala driv dei med sitt:

 

 

Frå Rindal 1.jpgFrå Rindal 2.jpg

 

 

Rindalingen Lars Nergård har hatt ein draum om ei reise til månen:

 

 

Ræsa på månin 1.jpgRæsa på månin 2.jpgRæsa på månin 3.jpg

Ræsa på månin3.jpg

 

 

- og Hans Hyldbakk vil bort frå bygda

"Fly vil eg frå heile hopen! Eg vil bryta alle band..."

 

 

Burt frå bygda.jpg

 

 

Og elles tek vi med litt nytt både herifrå og derifrå. I St. Morits lir det mot OL,
og nullskatteytarar er ikkje eit nytt fenomen, ser vi:

 

 

St Morits.jpg   Skatt og sauer.jpg

 

Betjentpost.jpg

 

Trillingar.jpg       Bakarane.jpg

 

 

 

Har du ikkje fått med deg tidlegare klipp frå Orkmannen, finn du dei under menyen

På Porten på hovudsida eller ved å klikke HER