Leiekjøring med snøscooter i Rindal kommune

Her følger en oversikt over tillatelsene til å drive leiekjøring med snøscooter i Rindal kommune i perioden 2020 - 2023.

Tillatelsene gjelder for hele kommunen, men leiekjørerne er satt opp etter bostedsområde.

ROMUNDSTADBYGDA

Harald Helgetun Tlf: 992 68 150
Lars Helgetun Tlf: 932 65 732
Steinar Flåtten Tlf: 916 10 702
Ola O. Romundstad Tlf: 976 82 841

NERBYGDA

Tor Bjørnstad Tlf: 905 93 234
Torbjørn Amundsgård Tlf: 958 08 007
Ingunn Tørset Tlf: 481 51 638
Olav Negaard Tlf: 908 47 033

ØVERBYGDA

Tore Simonset Tlf: 917 82 085
Olav Løfald Tlf: 915 35 417
Hans Saltnes Tlf: 404 99 194
Anders Løfaldli Tlf: 413 63 391

FOR DISPENSASJONER GITT ETTER FORSKRIFTENS §§ 3 D OG 5 (KJØRING I HENHOLD TIL BYGGETILLATELSE, ERVERVSKJØRING, HYTTELØYVER, FUNKSJONSHEMMEDE, M.M.)

Gjelder følgende kjøretidsbegrensninger i kommunen:

- Siste kjøredag på våren er 20. april
- Generelt kjøreforbud alle dager fra kl. 22.00 til kl. 07.00
- Kjøreforbud lørdag kl. 16.00 til søndag kl. 15.00
- Kjøreforbud fra julaften kl. 1700 til 2. juledag kl. 1500
- Kjøreforbud fra nyttårsaften kl. 1700 til 1. nyttårsdag kl. 1500
- Kjøreforbud skjærtorsdag fra kl. 1600 til påskeaften kl. 0700
- Lørdag før palmesøndag kjøreforbud etter kl. 2200

Oversikten er hentet fra Rindal kommune sine nettsider.