lokaltløft

Lokalt løft

Medlemsruletten nr 108

Medlemsruletten fortsetter sin presentasjon av alle av Trollheimsportens trofaste medlemmer, store som små. Vi har nå kommet til nr 108, og skal presentere Lokalt Løft. Alle medlemmene som har vært gjennom Medlemsruletten finner du her.

Lokalt Løft er en stiftelse stiftet 1.januar 2000 av Rindal Sparebank, og tanken bak er å ta i bruk lokal kapital til å skape lokale verdier som hele Rindal kan ha glede av. Trykk deg videre for å lese mer.

 

Om Lokalt Løft
Lokalt Løft er en stiftelse stiftet 1. januar 2000, av Rindal Sparebank. Tanken bak er å ta i bruk lokal kapital til å skape lokale verdier som hele Rindal kan ha glede av.

Den ledes av fem personer i tillegg til daglig leder Håkon Fredriksen, som er innleid fra Trollheimen NæringsSørvis.

 

Formålet med stiftelsen er å skape bedriftsøkonomisk lønnsomme bedrifter og varige arbeidsplasser ved
- å delta som eier i bedrifter i Rindal og samarbeide med de andre eierne om en videreutvikling av disse
- å gi utdanningsstipend til nøkkelpersonell for å bidra til oppbygging og nødvendig kompetanse og slik realisere tiltak som stiftelsen ønsker å delta i
- å aktivt delta i prosesser som kan bidra til å få realisert andre lokale forretningsideer

 

Lokalt Løft kan bidra med mange ulike tjenester for etablering og videreutvikling av næringsliv i Rindal, bl.a.:
- egenkapital i form av aksjekapital eller lignende
- finansiering av kompetanseutvikling
- nettverk med bred fagkompetanse
- kandidater til styreverv o.l.
- hjelp til å dokumentere og fremme ideer og forretningsplaner

 

Engasjement i bedrifter er en betydelig del av virksomheten til Lokalt Løft, og listen over bedrifter de er engasjert i er rikholdig;
RBL eiendom, RBL, Kysinga Kraft, Trollheimsporten, Hjørnet Cafè, Trollheimen NæringsSørvis, Bjergin Eiendom, Bergmoen Snekkerverksted, Indre Nordmøre Invest og Vullum Design.

 

Styret og daglig leder oppfordrer dessuten alle med gode ideer til å ta kontakt med stiftelsen enten ved å henvende seg til daglig leder eller til en av styremedlemmene.

Les mer om Lokalt Løft og dets engajementer på nettsidene deres.