Rindalslist

Rindalslist

Medlemsruletten nr 116

Rindalslist AS er en spesialprodusent av listverk som ligger i Rindal kommune, ca. 10 mil sørvest for Trondheim. De har drevet listverkproduksjon i snart 40 år, og har en godt utrustet fabrikk med moderne maskiner både for høvling og overflatebehandling. Emil Gåsvand startet det hele med Rindalshytter AS i 1964, med hytteproduksjon i handlaft. Trykk deg videre for å lese mer.

 

Om Rindalslist
Rindalslist AS er en spesialprodusent av listverk som ligger i Rindal kommune, ca. 10 mil sørvest for Trondheim. De har drevet listverkproduksjon i snart 40 år, og har en godt utrustet fabrikk med moderne maskiner både for høvling og overflatebehandling. Rindalslist er blandt landets største listverkprodusenter, og leverer til de fleste landsdekkende byggevarekjedene. Deres hovedmarked ligger i Trøndelag, Møre&Romsdal, Hordaland og Rogaland.

Rindalslist er en familiebedrift med ca. 35 ansatte, og omsetter for 90 mill. Dvs. det produseres 25000 m listverk hver dag!

 

Historie
Emil Gåsvand startet Rindalshytter AS i 1964, med hytteproduksjon i handlaft. I 1972 ble den første listverkhøvelen kjøpt inn, og etter hvert vokste listverksproduksjonen seg større enn hytteproduksjonen.

I 2002 ble listverkproduksjonen skilt ut som eget aksjeselskap, Rindalslist AS, samtidig som det ble opprettet et eiendomsselskap, Gåsvand Eiendom AS.

Rindalslist og Rindalshytter ble da søsterbedrifter i konsernet med Gåsvand Eiendom som morselskap.

 

Fabrikk og produksjon
Rindalslist har i løpet av de siste 5-6 år investert ca. 20 mill i maskiner og lokaler, og har på alle måter en moderne og godt utrustet fabrikk for listverksproduksjon.

Av utstyr kan nevnes:
Overflatebehandlingsanlegg

Vi kjører vannbaserte lakk og malingsprodukter i kombinasjon med UV. Dette gjør at vi får et miljøvennlig produkt med en svært slitesterk overflate. Produktene som er overflatebehandlet er emballert med plast for å beskytte mot støv og evt. andre skader.

Høvellinjer: Vår nyeste høvel er en 7-spindlet Weining-høvel, som er spesialbygd for korte omstillingstider. Dette gjør oss mer fleksible mhp. omstillinger. Kapping av evt. feil, lengdemåling, strekkodepåføring og bunting skjer i en og samme linje, slik at gjennomløpstiden fra råvare til ferdig produkt blir liten.

Videre har vi et nytt ferdigvarelager på 1200 m2. Her er det konstant temperatur året rundt, og det er tilnermet støvfritt. Systemet består av mobile grenreoler kombinert med stående lagring og pallreoler.