Atlanticon_500x428

Atlanticon AS Surnadal

Medlemsruletten nr 124

Atlanticon består av ca 20 medarbeidere, fordelt mellom Kristiansund og avdelingene i Eide, Averøy, Sunndal, Surnadal og Trondheim. De har solid erfaring og kan "håndverket". Med Atlanticon som medspiller, er du sikret at nødvendige rutiner blir gjort på en effektiv og profesjonell måte. Trykk deg videre for å lese mer om Atlanticons tjenester og rådgivning.

 

Om Atlanticon
Atlanticon består av ca 20 medarbeidere, fordelt mellom Kristiansund og avdelingene i Eide, Averøy, Sunndal, Surnadal og Trondheim.

Vi har solid erfaring og kan "håndverket". Med oss som medspiller, er du sikret at nødvendige rutiner blir gjort på en effektiv og profesjonell måte. Se gjerne våre referanser eller ta kontakt om du ønsker råd.

Vi kan gi gode råd på mange områder. Vår kompetanse og solide erfaring fra forskjellige bransjer deler vi gjerne med andre.

 

Tjenester

Regnskap
DI regnskapssystem gir den oversikten du trenger. Bestem selv hvilke rapporter som skal kjøres ut, innbundet i farger på papir eller i pdf for rask og effektiv distribusjon vie e-post. Du kan få fortløpende rapportering, etter hver måned, gjennomgang når du selv ønsker eller informasjon når vi mener at noe bør påpekes. Sammenligning med fjoråret, budsjetter eller bransjetall kan også legges inn.

 

Lønn
Overlat lønnsarbeidet til oss. Vi kan foreta utkjøring månedlig, hver 14. dag eller ukentlig. Legg opplysningene på telefaxen eller mail, og vi besørger lønnskjøring, lønnskonvolutter, overføring til bank, skatteoppgjør og årsoppgaver - alt til rett tid.

 

Fakturering
De som benytter faktureringstjeneste, er sikret rask utsendelse og gode purringsrutiner med tett oppfølging. Økonomiske vurderinger

Du kan ditt fagområde, og vi kan vårt. Med praktisk erfaring i økonomisk vurdering, kan vi hjelpe deg med budsjettering, resultatoppfølging og analyser.

 

Årsoppgjør
Vi kan utarbeide komplett årsregnskap med noter, og selvangivelse med nødvendige vedlegg. Årsregnskap og selvangivelse sørger vi for å sende inn til de offentlige organene som ha disse. Hvis du trenger bistand med å skrive styrets årsberetning kan vi lage denne. Vi kan også bistå med styre- og generalforsamlingsprotokoll.

 

Forretningsadministrasjon
Ledere i små bedrifter synes ofte at enkelte typer administrativt arbeid tar for mye tid. Mange føler dessuten at de kan for lite om dette. Overlat tidkrevende rutinearbeid til oss, - det er noe vi kan. Da får du bedre tid til å gjøre det du virkelig kan og trives med. Slik kan du forbedre din inntjening.

 

Rådgivning

Strategi og planlegging
Det er vanskelig og tidkrevende å planlegge fremtiden, -men det er likevel nødvendig. Med oss som støttespillere, vil du sannsynligvis oppleve at dette arbeidet går lettere. Prosjektledelse og lederoppdrag

Vi påtar oss å lede enkeltprosjekter for ulike typer bedrifter. Dette er en effektiv og ressursbesparende måte å løse spesielle arbeidsoppgaver på. Da kan flere av bedriftens medarbeidere konsentrere seg om det DE kan, uten at prosjekter blir forsinket.

 

Styrearbeid
Eksterne styremedlemmer blir mer og mer vanlig. Dette er allerede et vesentlig arbeidsområde for oss. Vi kan gå inn i både formanns- og styreverv. Slik kan den viktige styrefunksjonen enkelt oppgraderes. Utvikling og etablering

Det å utvikle en bedrift, dens organisasjon og produkter, krever mye arbeid. I slike prosesser kan vi bidra på 'våre områder', både i nye og etablerte bedrifter. Bedriftens ledelse og ansatte kan, på sin side, konsentrere seg mer om det DE kan.

 

Samtalepartner
Mange ledere er "ensomme på toppen", og de savner ofte noen å utveksle og videreutvikle ideer sammen med. Nye løsninger sees ofte bedre "fra utsiden". Vi er gjerne med som samtalepartner når det er ønskelig.

 

Våre kontorer
Kristiansund
Averøy
Eide
Surnadal
Trondheim