TRK

Trollheimen ride- og kjørelag

Medlemsruletten nr 75

Trollheimen ride og kjørelag (Trkl) er dannet etter sammenslåingen av Rindal Rideklubb og Surnadal og Omegn Rideklubb. Klubbens mål er å samle alle med interesse for ridning og eller kjøring sammen til et felles lag med hesten og miljøet rundt, i sentrum. Trollheimen ride- og kjørelag er medlem av Trollheimsporten, og blir i dag presentert for dere lesere i Medlemsruletten. Har du - med din bedrift, ditt lag eller organisasjon - lyst til å bli medlem av Nordmøres største nettportal? Trykk her.


Om Trollheimen ride- og kjørelag

Trollheimen ride og kjørelag (Trkl) ble dannet 29. mars 2001, etter sammenslåingen av Rindal Rideklubb og Surnadal og Omegn Rideklubb. Per desember 2009 er det 250 medlemmer i klubben, barn, unge og voksne. Klubbens mål er å samle alle med interesse for ridning og eller kjøring sammen til et felles lag med hesten og miljøet rundt, i sentrum.

Trkl er tilsluttet Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund.

Trollheimen Ride og Kjørelag har satt seg som mål å utdanne sine medlemmer i årene som kommer. Kursene skal legges til rette for både voksne og barn. Hovedtyngden av Trkls medlemmer kommer fra Surnadal, Rindal og Halsa.


Gjennom året arrangeres flere aktiviteter og kurs. Disse ombefatter kurs i ridning og kjøring på alle nivåer, kurs i hestehåndtering og westernridning, hestens dag, sprangridning, dressurridning/kjøring, temakvelder, juleavslutning, barneridning, medlemsdager, arrangerte turer og mye mer.

 

Anlegg og utstyr
Klubben disponerer anlegg i Surnadal og Rindal

Rindal: Her har klubben tilgang til fasiliteter ved Rindal Travbane. Der er det ridebane, travbane, moderne stall med varmerom /wc. Når klubben arrangerer kurs, er det her anledning til å stalle opp hestene.
Surnadal: Her har klubben inngjerdet ridebane, og kan ved avtale med Surnadal Travklubb disponere travbanen, tårnet, utedo og området rundt til kurs og arrangementer. Nymoen, Surnadal: ride- og kjørebane på 40x80 meter.

 

Aktiviteter i Trollheimen Ride og Kjørelag
Gjennom året har klubben mange varierte aktiviteter. På hovedsiden under nyheter og på kalenderen vil det til enhver tid stå om nært forestående aktiviteter.

Men noen aktiviteter er "faste", dvs at de arrangeres hvert år til omtrent samme tid. Og noen av dem er:

• Furuhaugmarkrittet; turritt i Rindal fra Furuhaugmarka til Rindal Bygdemuseum, siste søndag i Kulturvøkku i Rindal.
• Nissefest på Rindal Travbane, første søndag i advent
• Klubbkonkurranser; Målet er å få til klubbkonkurranser i både gymkhana, sprang, dressur og kjøring.
• Kjørekurs
• Hestehåndtering
• Kurs i westernridning
• Hovrøktkurs
• Filmkvelder og temakvelder
• Ridekurs

 

 

Styret 2011

Leder - Gro G. Løfaldli
Nestleder - Gøril Åse Solheim
Sekretær - Liv Grimsmo
Kasserer - Solvår Halset
Styremedlem - Marte Røen

Webansvarlig - Gro G. Løfaldli, gro.lofaldli@svorka.net