Banken

Rindal Sparebank

Medlemsruletten nr 79

Medlemsruletten fortsetter sin vante gang gjennom Trollheimsportens medlemmer, og presenterer de i tilfeldig rekkefølge for dere lesere. I dag presenterer vi Rindal Sparebank. Sparebanken har sitt kontor i Rindal kommune, som ligger midt mellom Mørebyene og Trondheim. Rindal Sparebank er en liten bank med en forvaltningskapital på ca 1,2 mrd og 12 ansatte. Les mer for å lære mer om bedriften.


Om Rindal Sparebank
Banken startet sin virksomhet den 04.01.1873 og har en tradisjonell "sparebankhistorie" bak seg. Det betyr nøkternhet, samfunnsansvar, personlig kundeoppfølging og en bank å samarbeide med.

Deres personkunder er spredt over hele landet, mens de for næringsengasjement har definert egen kommune som primærmarked.

Rindal Sparebank er en av aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Gjennom dette samarbeidet tilbyr de aksjefond gjennom Terra Fondsforvaltning, skadeforsikring gjennom Terra Skadeforsikring og personforsikring gjennom Terra Livsforsikring. Rindal Sparebank vil som eier i disse foretakene kunne tilby tjenester til konkurransedyktige priser.

 

Selv om Rindal Sparebank er over 130 år gammel og en liten bank, har de et moderne produktspekter til konkurransedyktige priser. I samarbeidet med kundene prøver de å utnytte sine smådriftsfordeler:

Nærhet til kunden
Tilgjengelighet
Personlig oppfølging og oversikt
Fleksibilitet

 

Historie
Første åpningsdag var den 4. januar 1873, og den første kunden var ungkar Even Larsen Bjørnaas som satte 50 Spesidaler i banken. Pengene ble utlånt samme dag, og de neste kundene kom først den 18. januar. Dette visste tydeligvis de som skulle låne penger, for ved stengetid den 18. var kassen igjen tom.

Som mange andre sparebanker som ble stiftet i 2. halvdel av 1800 - tallet, hadde også Rindal Sparebank sitt grunnlag i bygdas kornmagasin. Om dette er forløperen til dagens såkalte såkornfond, og det viser at en også i gamle dager var opptatt av å samarbeide for å skaffe grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling.

Nettopp bankens rolle som viktig samfunnsutbygger, har preget Rindal Sparebanks historie. Banken har vært en sentral aktør for å få reist skoler, få bygd ut kraftverk, få reist de første telefonlinjene i 1896 og å få bygd ut veiene. Disse tiltakene ble igjen noe av forutsetningene for å få i gang næringsutvikling der banken ofte var aktiv både som initiativtaker, eier og bank hvis det var nødvendig. Vi har til og med direksjonsvedtak som viser at banken tok opp lån for å tilføre lokalsamfunnet likviditet i tider med generell pengemangel.

 

 

 

Styret 2011
Jostein Grytbakk, Styreleder.
Morten Møller, Nestleder.
Gøril Bakken, Styremedlem.
Hege Gåsvand, Styremedlem.
Ola Børset, Styremedlem, valgt av de ansatte.