IT Partner Møre - Roald Boge (t

IT Partner Møre

Medlemsruletten nr 80

IT Partner er en samarbeidsgruppe av 6 ulike selskaper som er representert på 10 ulike lokasjoner i Nord-Norge og Møre. IT Partner satser på kunnskap, og skal ha ledende kompetanse innen sine satsningsområder. Kompetanse som skal være lokalt tilgjengelig. IT Partner Møre er medlem av Trollheimsporten, og presenteres for dere lesere i dag som nr 80 i Medlemsruletten. På bildet ser vi IT Partner Møre representert ved Roald Boge og Rolf Paulsen.


Om IT Partner
IT Partner er en samarbeidsgruppe av 6 ulike selskaper som er representert på 10 ulike lokasjoner i Nord-Norge og Møre.

Med 130 kompetente medarbeidere som omsetter for nærmere 250 millioner er de en stor aktør i det norske markedet. Samarbeidet gir kundene de beste betingelser, samtidig som IT Partner evner å ha en sterk lokal forankring. IT Partner har som målsetning å være en samarbeidspartner over tid, noe mer enn kun en leverandør.

IT Partner satser på sine ansatte og det å skape en trivelig arbeidsplass. IT Partner satser på kunnskap, og skal ha ledende kompetanse innen sine satsningsområder. Kompetanse som skal være lokalt tilgjengelig.


Tjenester og løsninger
De fleste virksomheter har i dag fokus på effektiv IT-drift, samt å kunne tilby de ansatte IT-verktøy for å utføre sine oppgaver på en effektiv og god måte overfor sine kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Effektivisering av IT-driften oppnås best gjennom forenkling og standardisering av løsningene. Dette gir stabilitet og problemfri drift med forutsigbare kostnader. Samtidig er det slik at de ansatte i økende grad får større informasjonsmengder å håndtere. Enkel tilgang til informasjon om kunder, produkter, løsninger og leverandører er blitt kritisk. Det er avgjørende at de ansatte har de rette IT-verktøyene for å kunne utføre sine oppgaver på en god måte. IT Partner har lang erfaring med å finne de rette løsningene for å sikre en stabil og kostnadseffektiv drift samt å sørge for at den enkelte ansatte har de rette IT-verktøyene.

 

På bildet ser vi Rolf Paulse, Roald Boge og Heidi Gravvold Sæter i IT Partner Møre.

 

Noe av det IT Partner tilbyr:
Forretningssystemer
Kommunikasjon
Infrastruktur
Sikkerhet
Datadrift
Konsulent/Rådgivning

 

IT Partner har egen hjemmeside. Den finner du her. Her kan du lese alt om bedriften, og få informasjon om arangementer og nyheter. De siste nyhetene fra IT Partner Møre er to nyansettelser. Heidi Gravvold Sæter ble ansatt i IT Partner Møre 2. februar i år, mens Egil Stavik Tautra ble ansatt 13. juli.