Feltskyting-2

Rindal Skytterlag

Medlemsruletten nr 82

Rindal Skytterlag ble stiftet i 1883. Laget har per 2010 et medlemstall på 129, hvorav 33 er ungdomsskyttere. Rindal Skytterlag driver to baneanlegg, Stampmyra i Romundstadbygda og miniatyrskyting i Rindalshuset. Les mer for å lære mer om et av Trollheimsportens mange medlemmer, som utover 2011 blir presentert i Medlemsruletten.

 

Om Rindal Skytterlag
Laget ble stiftet i 1883. Alle lag og all idrett var på den tida samla i ”Centralforeningen for Udbredelse av Legemsøvelser og Vaabenbrug”. Fra 1893 ble ”Det frivillige norske skyttervæsen” den sentrale organisasjonen. I dag er skytterlaga i Norge organisert i Samlag under DFS (Det frivillige skyttervesen) der Rindal Skytterlag tilhører Nordmør skyttersamlag.

Rindal skytterlag driver to baneanlegg. Stampmyra i Romundstadbygda har 8 skiver på 200 m, og 4 skiver på 100 m. Begge har elektronikk. Her er det også elgbane som brukes til trening for storviltjakta. Skytterhuset ved banen på Stampmyra ble bygd i 2000-2001, og det første styremøtet i eget hus ble holdt den 18.09.01. Huset fungerer svært godt til bruk ved skytterstevner, trening, møter osv.
I Rindalshuset har laget bygd opp et anlegg for miniatyrskyting. Her er det 8 elektroniske skiver. Alle disse anleggene er blitt til ved en enorm dugnadsinnsats av lagets medlemmer.

 

 

Skytterprins
Den mest kjente skytteren fra Rindal skytterlag, gjennom alle tider, er Lars O. Løset. Han var skytterprins på Landskytterstevnet i 1937, og oppnådde 4. plass i 1930 og 1938, og ble nr. 3 i 1948. Han var ”småkonge” (Møremester i 1939), og var dermed i toppen nasjonalt i en liten mannsalder.

 

 

 

Aktiviteter i Rindal Skytterlag
Laget har det meste av året to faste treningskvelder i uka. De arrangerer også instruksjonskvelder for rekrutter en kveld i uka i perioden høst/vinter. Ellers stiller laget med instruktører og våpen i forbindelse med skyting som valgfag i skolen.

I dag er det mest vanlige våpenet som brukes i trenings/konkurranse-skyting av merket SAUER 200 STR Kal. 6,5 og Kal. 22.

 

 

Rindal skytterlag har de siste åra hatt tre faste arrangementer pr. år:
Åpent miniatyrstevne i Rindalshuset i januar.
Rindalsfelten (Dovrefjell-cupen) i mars.
Lars O. Løset´s Minnestevne i juli.

I tillegg kommer karusell- og seriestevner, lagmesterskap og merkeskytinger.

Laget arrangerer i tidsrommet juni-august trening og oppskyting for jegerprøven.

 

Anlegg
I Rindalshuset har laget bygd opp et anlegg for miniatyrskyting. Her er det 8 elektroniske skiver og topp forhold for innendørs skyting både med pistol og miniatyrvåpen. her avholdes de faste treningskveldene for pistol og miniatyrvåpen.

Stampmyra i Romundstadbygda. Her finner du 100M, 200M, Elgbane, Lærduebane, Pistolbane og Klubbhuset. Her er det også elgbane som brukes til trening for storviltjakta. Skytterhuset ved banen på Stampmyra ble bygd i 2000-2001, og det første styremøtet i eget hus ble holdt den 18.09.01. Huset fungerer svært godt til bruk ved skytterstevner, trening, møter osv.

 

Styret i Rindal skytterlag har i året 2010 bestått av:
Leder: Kjell Stenbro
Nestleder, hus-/banesjef: Petter Bolme
Sekretær: Ingolf Kirkholt
Kasserer: Steinar Løseth
Styremedl.: Ola Løseth Bakken
Leder ungd.utv.: Lars Langli

 

 

Medlemstallet i Rindal skytterlag er 129, hvorav 33 ungdomsskyttere.