Banksjef3_400x271

Surnadal Sparebank

Medlemsruletten nr 85

Surnadal Sparebank er en selvstendig og lokalt forankret sparebank, og har som målsetning å være en fremtidsrettet og konkurransedyktig leverandør av bankrelaterte produkter og tjenester. Banken er lokalisert med hovedkontor på Skei i Surnadal kommune, på Nordmøre. I tillegg har de filial på Halsanaustan i Halsa kommune og avdelingskontor i Storgata 2/ Kaibakken i Kristiansund og Olav Tryggvassons gate 1 i Trondheim. Surnadal Sparebank er medlem av Trollheimsporten, og blir i dag presentert for dere lesere i Medlemsruletten.

Her representert ved banksjef Allan Troelsen.


Om Surnadal Sparebank
Surnadal Sparebank er en selvstendig og lokalt forankret sparebank, og har som målsetning å være en fremtidsrettet og konkurransedyktig leverandør av bankrelaterte produkter og tjenester. Bankens primærområde er indre Nordmøre, men den teknologiske utvikling har bidratt til at de også kan betjene sine kunder i alle deler av landet - like enkelt som sine nærkunder.

Deres viktigste samarbeidspartner er Terra-Gruppen AS, som med sine selskaper innenfor fonds- og forsikringsprodukter, gjør at de samlet kan tilby sine kunder alle former for finansielle tjenester og produkter. Banken har lange historier og tradisjoner. Navnet på banken, som i dag er Surnadal Sparebank, er et resultat av en sammenslåing mellom Surnadal og Stangvik Sparebank 1. oktober 2001.

 

Historie
Surnadal Sparebank ble grunnlagt i 1842, og Stangvik Sparebank i 1864.

Grunnfondet og startkapitalen til Surnadal Sparebank ble skaffet ved salg av kornmagasin, ialt 4 stykker. Inntekten ble 900 spesiedaler, og dette ble altså grunnfondet til Surnadal Sparebank.

Fram til 1952 var "ekspedisjonslokalet" til banken hjemme hos kassereren, på et loft eller "anna høveleg rom". I 1949 ble banken flyttet til "Bellebu" på Skei, og ekspedisjonstiden ble utvidet til 3 dager pr. uke. Men i -52 kunne banken flytte inn i eget hus, det vi senere husker som "Gammelbanken", og etterhvert ble det åpent for publikum hver dag. I 1978 sto spilder nytt bankbygg ferdig, og i 2009 stod et nytt, flott banklokale innflytningsklart på nabotomten.

Først i 1966 ble det vedtatt å ansette banksjef, og Torgeir Nørstebø fikk stillingen. Han ble etterfulgt av Robert Lundemo i 1971, og nåværende banksjef Allan Troelsen har hatt stillingen siden høsten 2000.

I 2001 skjedde sammenslåingen mellom Stangvik Sparebank og Surnadal Sparebank.