Håkon_1024x768

Trollheimen NæringsSørvis

Medlemsruletten nr 90

Trollheimen NæringsSørvis (TNS) ble etablert i 2006, og eies av Rindal kommune, stiftelsen Lokalt Løft og lokalt næringsliv (20 bedrifter). TNS er medlem av Trollheimsporten, og blir derfor presentert her for dere lesere gjennom Medlemsruletten.

På bildet er TNS representert av daglig leder Håkon Fredriksen.

 

Om Trollheimen NæringsSørvis
TNS ble etablert i 2006, og eiere er Rindal kommune, stiftelsen Lokalt Løft og lokalt næringsliv. Du finner Trollheimen NæringsSørvice her.

•Rindalshytter AS
•VIBO Entreprenør AS
•T-komponent
•Børset Bakeri AS
•Rindal maskin AS
•EL-Watch AS
•Bergmoen Snekkerverksted AS
•Trøknaholt Camping
•Edvin Bakken
•Rindal Bygdeservice BA
•VIBO Prosjektutvikling AS
•Alf Kvam AS
•Rindalslist AS
•Gåsvand Eiendom AS
•Rindals-Tre AS
•Rindal Regnskapskontor
•Svorka Energi AS
•Tørset Malerservice AS
•Saga Trollheimen Hotel AS
•EBT Service AS

 

Det er i dag to ansatte ved Trollheimen NæringsSørvis. Håkon Fredriksen som daglig leder, og Toril B. Kyllo er bedriftsrådgiver.

 

—Tjenester
TNS leverer konsulenttjenester til kommune og private bedrifter, og fører kompetansehevende kurs og opplæringsprogram, med eget kompetansefond som skal brukes til det beste for næringslivet. Trollheimen NæringsSørvis skal være en profesjonell aktør for næringsutvikling med Rindal som hovedområde. ”Næringsutvikling” er definert som; å skape ny virksomhet og videreutvikle eksisterende virksomhet sammen med kundene.

• Bedriftsrådgiving: Markedsmessig, Strategisk, Sparringspartner.
• Prosjekt: Prosjektledelse, Sekretariat, Ekstern partner.
• Økonomi: Budsjett, Regnskapsforståelse
• Nettverk: Innovasjon Norge, Kommuner, Fylkeskommuner, Investeringsselskap, utviklingsmiljø.

 

Rindal Næringsforum
Rindal Næringsforum er politisk uavhengig og jobber for at bedriftene skal få så gode rammevilkår som mulig. Rindal Næringsforum arrangerer blant annet lunsjmøter for næringslivet første mandag i hver måned. Nytt av året er "Næringspils", hvor medlemmene kan treffes på en uformell måte med næring til både hode og hals.

Trollheimen NæringsSørvis har daglig lederfunksjon for Rindal Næringsforum og er sekretær for styret.