kontor_rindal2

Gjensidige Orkla

Medlemsruletten nr 91

Gjensidige Orkla er et forsikringsselskap med virksomhet i kommunene Meldal, Orkdal, Skaun og Rindal. Bedriften er en del av Gjensidige Forsikring som for tiden er Norges største skadeforsikringsselskap. Medlemsruletten fortsetter med presentasjonen av Trollheimsportens trofaste medlemmer. Helt fra oppstarten har bedrifter, lag og organisasjoner valgt å markedsføre seg gjennom oss. Disse bedriftene og lag og organisasjoner i Rindal og Surnadal er medlemmer i Trollheimsporten og betaler en årlig medlemsavgift for å være inkludert i Trollheimsporten. Det er portens viktigste inntektsgrunnlag!

 

Om Gjensidige Orkla
Gjensidige Orkla er et forsikringsselskap med virksomhet i kommunene Meldal, Orkdal, Skaun og Rindal. Bedriften ble etablert allerede i 1844 og har lange tradisjoner i vårt distrikt. Gjensidige Orkla har hovedsamarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring som for tiden er Norges største skadeforsikringsselskap.

Bedriften er en medlemseid organisasjon - styrt av tillitsvalgte som er valgt av og blant forsikringstakerne. Virksomheten har 11 ansatte fordelt på hovedkontoret på Løkken i Meldal kommune, Orkanger i Orkdal kommune og i Rindal kommune. Hoved­virksomheten er skadeforsikring. Selskapets hovedformål er å sikre medlemmene gode og rimelige forsikringer og forvalte selskapets verdier til beste for medlemmene.

 

Tjenester
Skadeforebyggende arbeid ut mot kundene har høy prioritet og er et viktig bidrag til å redusere ulykker og redde liv og helse. Det skadeforebyggende arbeide som utføres av bedriften ut mot kundene er med på å redusere skadeomfanget hos kundene og derved prissettingen på forsikringsproduktene. Vi premierer kunder som tar aktivt tak i skadeforebyggende arbeide.

Gjensidige orkla tilbyr tjenester til både private og offentlige, samt landbruk og næringsliv. De tilbyr alt innen forikringer, bank og pensjon, bransjerådgivning og organisasjonsavtaler, og i tillegg forsikring for norske kommuner.

 

Avdeling Rindal
Gjensidige Orklas avdeling i Rindal finner du midt i sentrum, vis a vis Rindalstorget. Der møter du kunderådgiver Mona Bævre Sande.