NKS-smykke P1030829

Rindal Sanitetsforening

Medlemsruletten nr 94

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon, og har kvinnehelse som hovedsatsingsområde. N.K.S. er landsdekkende og demokratisk oppbygd, og har sterk forankring i lokalmiljøet. Rindal Sanitetsforening har i alle år støttet opp om lokalsamfunnet og gitt gaver og bidrag til gode formål. Rindal Sanitetsforening er medlem av Trollheimsporten og blir i dag presentert for dere lesere i Medlemsruletten.

 

Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon, og har kvinnehelse som hovedsatsingsområde. N.K.S. er landsdekkende og demokratisk oppbygd, og har sterk forankring i lokalmiljøet. Organisasjonen består av omkring 1300 lokale sanitetsforeninger og underavdelinger, med rundt 50.000 medlemmer som driver sitt arbeid på frivillig grunnlag.

Antall lokale foreninger er spredt over hele landet, og avspeiler sanitetskvinnenes mangfoldige arbeid. Innsatsen er spesielt satt inn der det er behov for en tjeneste eller et tilbud som ikke ivaretas av det offentlige.

Foreningene har stor grad av selvstyre. Aktivitetene varierer i forhold til medlemmenes interesser og behovene i lokalmiljøet, men skal falle inn under satsingsområdene i gjeldende strategisk plan.

Dessuten arbeider sanitetskvinnene lokalt for å samle inn penger til N.K.S. sine nasjonale satsingsområder - ikke minst gjelder dette organisasjonens fond til forskning og utvikling.

 

Organisasjonens hovedfokus er kvinners livsvilkår. N.K.S. har siden oppstarten vært en svært viktig aktør innen helse- og sosialområdet. Det gjelder både som politisk pådriver, og som en betydelig leverandør av helse- og omsorgstjenester. De senere årene har N.K.S. hatt et sterkt fokus på kvinners livsvilkår, og i dag er sanitetskvinnene blant annet sterkt engasjert for å bedre livsvilkårene til kvinner med minoritetsbakgrunn. Målet er at N.K.S. skal fremstå som en ledende organisasjon knyttet til kvinners rettigheter, helse og inkludering.

N.K.S. mottar ikke statstøtte.

 

Satsingsområder
NKS har 6 satsingsområder: Barn og unge, Kvinnehelse, Omsorgsberedskap, Utviklingsarbeid i Etiopia, Eldre Integrering og Min dag i dag.

 

Styret i Rindal Sanitetsforening
Leder: Kari Moe
Nestleder: Liv Hansen Norli,Skogen/Lomundal
Sekretær: Anne Skjølsvold, Løfall
Styremedlemmer: Marit Storås Fosseide, sentrum/Grønli
Gunn Iren Røen, Bolme
Else Marie Sandø, Romundstadbygda
Bente Svinsås, Rindal underavdeling
Kasserer: Gjertrud Kvam