2 cross

Surnadal Motocrossklubb

Medlemsruletten nr 96

Surnadal Motocrossklubb (SMXC) driver hovedsaklig med motocross og knøttecross. I Norge er det tillatt å kjøre motocross på spesielt godkjente områder og i regi av en klubb som er medlem i NMF. Knattecross er betegnelsen på motocross for barn. Klubben er medlem av Trollheimsporten, og blir i dag presentert for dere lesere gjennom Medlemsruletten. Du kan også benytte sjansen til å markedsføre din virksomhet gjennom Trollheimsporten --> Bli medlem!

 

Om Surnadal MXK
Surnadal mxk ble stiftet i februar 2001 og har pr i dag ca 100 medemmer. Klubben driver hovedsaklig med motocross og knøttecross. Klubben disponerer også 3 motocrossykler til utleie, 1 TTR 125 og 2 PW 80.


I styret til Surnadal motocrossklubb sitter følgende:
Formann - John Ove Heggem
Nestformann - Hege Sæter Moen
Kasserer - Magnus Snekvik
Sekretær - Grete Ranes Heggem
Matrialforvalter - Odd Bjørn Grytskog
Områdesjef - Jan Arild Sande

 

Bane
Banen har blitt utvidet i 2010. Banetraseen er nå 1260 m lang. Banedekke består grus og løs sand. Banen er ganske kompakt og ligger over et lite område. På grunn av banens størrelse og oversiktlighet egner banen seg veldig bra til speedcross/stadioncoss.

Banen er tegnet av Kjetil Villa. Banen har pr i dag c-klassegodkjenning. Startgrid med plass til 30 stk.

Like ved banen ligger klubbhus med kiosk og oppholdsrom samt toaletter. Disse var nye i 2007.

Her finner du oss: Kvanne motocrossbame ligger på Kvanne i Surnadal Kommune, ca15 km vest for sentrum. Det er ca 15 mil vest for Trondheim og 10 mil øst for Molde.

 

Motocross
I Norge er det tillatt å kjøre motocross på spesielt godkjente områder og i regi av en klubb som er medlem i NMF . Alle som kjører motocross må ha lisens. Det finnes også nybegynnerlisens som du kan løse når du møter opp på en motocrossbane. For å få trening eller konkurranselisens må du gå et lisenskurs som inneholder 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk. Motocrossgrenen omfatter også FMX, speedcross og supermotard.

Motocross kjøres på en spesiallaget bane med jord, sand eller lignende baneunderlag. Et løp arrangeres vanligvis over to heat eller omganger. Førerne starter fra ei startgrind og de første 200 meterne av banen er ei rett slette, deretter sendes de inn i en krapp sving. Resten av banen er sammensatt av hopp som har lengder fra 5-10 meter og helt opp imot 30 meter. Sporvalget i motocross er veldig viktig og kan være helt avgjørende for plasseringen på resultatlista. Motocross er en veldig fysisk krevende idrett og utøverne må ha svært bra kondisjon samt godt med styrke i hele kroppen. I motocross arrangeres det NM, NM for lag og Norgescup.


Knattecross
Knattecross er betegnelsen på motocross for barn.

Det er kun i regi av Norges Motorsportforbund (NMF) at barn og unge mellom 5 og 16 år kan kjøre motorsykkel i Norge. Barnekjøring kan kun skje på lukkede baner og anlegg som er godkjent av NMF. De som skal kjøre må ha gjennomgått lisenskurs, ha løst årslisens som inneholder forsikring og være tilsluttet klubb i NMF. Spesialutdannede aktivitetsledere for barneidrett/motorsykkelidrett skal lede alle tilbud og aktiviteter innenfor barneidrett i NMF-klubbene.

All annen kjøring, også på privat eiendom, er forbudt.

 

 Surnadal MXC har egen hjemmeside. Der finner du bilder, filmer, info og linker.