Kristen Bruset

Skog-kompaniet AS

Medlemsruletten nr 97

Skog-kompaniet er et skogsentreprenørforetak som er spesialister på skogrydding langs veg, jernbane og i kraftgater. I tillegg tilbyr de ordinære skogbrukstjenester som for eksempel tømmerhogst og ungskogpleie. På bildet et Skog-kompaniet AS representert ved daglig leder Kristen Bruset. Skog-kompaniet AS er medlem i Trollheimsporten og betaler en årlig medlemsavgift for å være inkludert i Trollheimsporten. Det er portens viktigste inntektsgrunnlag. Ønsker du å delta i Trollheimsporten med din bedrift eller din næringsvirksomhet? Klikk her for å bli medlem.

 

Om Skog-kompaniet
Skog-kompaniet AS er et skogsentreprenørforetak som er spesialister på skogrydding langs veg, jernbane og i kraftgater. Dette utgjør den største oppdragsmengden, og de har gjennom nødvendige kurs, opplæring og erfaring bred kompetanse innen spesialisert skogrydding. I tillegg tilbyr de ordinære skogbrukstjenester som for eksempel tømmerhogst og ungskogpleie.

Skog-kompaniet kan tilby både maskinell og manuell skogrydding, og har et stort nettverk av entreprenører som de samarbeider med ved utførelse av enkelte oppgaver. Ved hogst langs veg kan Skog-kompaniet ta hånd om hele prosessen, inkludert ansvaret for virkeshåndtering.

For et større innblikk i oppdragene Skog-kompaniet har hatt kan du klikke deg inn på siden Referanser.

 

Erfaring og kompetanse
Skog-kompaniet utfører konsulent-tjenester og forvaltningsoppgaver innenfor skogbruk.

Skog-kompaniet har tre ansatte med universitets-/høgskoleutdanning; to skogingeniører og én forstkandidat. To av dem har bakgrunn fra offentlig landbruksforvaltning og har jobbet med skogbruksoppgaver i kommuner. Dessuten har to bakgrunn fra skogtakst/skogbruksplanlegging. Flere i firmaet har egne skogeiendommer eller er forvaltere av andres eiendommer.

Skog-kompaniet kan bistå ved takst/verdsetting av landbrukseiendommer, og har kompetanse på verdsetting av eiendommer ved grunnavståelse og ekspropriasjon.

 

Biobrensel
Skog-kompaniet produserer og omsetter skogsflis til biobrensel, avvirker og omsetter tømmer.

Skog-kompaniet selger flis til bioenergianlegg og omsetter tømmer til sagbruk og vedprodusenter. Virket til flis- og vedproduksjon kan være både lauv- og bartrevirke. De har levert store kvanta flis til Jämtkrafts fjernvarmeanlegg i Østersund, men har også omsatt større og mindre kvanta i Midt-Norge. Flisvirke kan også benyttes i driftsbygninger (tallefjøs), som fyllmasse i dreningsgrøfter og som kompost/jordforbedringsmiddel.

 

Maskineri
Skog-kompaniet har både maskinell og manuell arbeidskraft og tar på seg skogsdrifter; avvirkning og utkjøring av tømmer og ved. Skog-kompaniet disponerer både stammelunner og taubane i tillegg til større skogsmaskiner. Skog-kompaniet har skogsarbeidere, maskinførere og et nettverk av underleverandører.

Skog-kompaniet har et titalls faste medarbeidere. I tillegg samarbeidspartnere som stiller med mannskap og maskiner i perioder. Alt mannskap har godkjenning for arbeid på offentlig veg, og de står selv for påkrevet arbeidsvarsling på veg.

 

Tjenester
Skogrydding langs veg
Skogrydding av tomtearealer
Skogrydding ved samferdselsutbygginger
Linjerydding
Tømmerdrifter
Trefelling av store/problematiske trær
Ungskogpleie
Utsiktsrydding
Konsulenttjenester
Forvaltningsoppgaver
Omsetning av tømmer og flis
Planlegging av landbruksveger/skogsveger

 

Skog-kompaniet AS har egen hjemmeside. Der finner du informasjon om alt av maskiner, tjenester, kontaktinformasjon, referanser og nyheter.