Bygdeservice

Rindal Bygdeservice

Medlemsruletten nr 99

Medlemsruletten fortsetter å presentere alle Trollheimsportens trofaste medlemmer. Helt fra oppstarten har bedrifter, lag og organisasjoner i Rindal og Surnadal vært medlemmer i Trollheimsporten og betalt en årlig medlemsavgift for å være inkludert i Trollheimsporten. Det er portens viktigste inntektsgrunnlag. Dette er også en fin måte for næringsliv og organisasjoner å markedsføre seg på. I dag presenterer vi Rindal Bygdeservice.


Om Rindal Bygdeservice
Bygdeservice er flere bønder som har dannet et felles foretak som yter tjenester til kommuner, bedrifter, privatpersoner og andre. De reklamerer for lave priser og tilgjengelighet på kort varsel. Rindal Bygdeservice ble stiftet 08.12.2003 med formål å skaffe ekstrainntekt til bønder. Daglig leder har fra starten av vært Steinar Flåtten. Juni 2009 gikk han ut i permisjon på ubestemt tid, og Ronny Eide tok over sjefsstolen.

Pr i dag er Rindal Bygdeservice 20 medlemmer, og lagets formål er å formidle tjenester fra medlemmene til offentlige etater, bedrifter og privatpersoner. Dette skal gi muligheter for økte inntekter for medlemmene gjennom bedre utnyttelse av arbeidskraft, kompetanse, bygninger, maskiner, redskap og verktøy m.v.

 

Rindal Bygdeservice kan skilte med
…scooterløye, dekker hele kommunen på kort varsel
…løyve for å kjøre barmark (jernhest/ sekshjuling)
…løyve for barmarkskjøring med gravemaskin (4,2t)
…20 medlemmer
…arbeidsklær fra Synfiber og BS(hansker, sko, hørselvern, m.m.)

 

Rindal Bygdeservice kan tilby
...reparasjon og vedlikehold av bygg og anlegg
...Sertifisering av løfteutstyr
...Snørydding og sandstrøing
...Vaktmestertjenester og hytteservice
...Vikartjenester ved arbeidstopper og sykefravær
...Utleie av jernhest, gravemaskin og lift

 

Rindal Bygdeservice er medlem av Trollheimsporten, og du finner deres hjemmeside her. Her kan du finne mer informasjon om diverse prosjekter, leverandører, referanser osv. Vil DU bli medlem av Trollheimsporten? Klikk her. Alle våre medlemmer finner du ved å trykke deg inn her.