ArneA20001

Dialektmagasinet på Trollheimsporten

Rindalsmålet - Arne Aune 2

Dette er andre artikkel om Rindalsmålet, som Arne Aune hadde i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. Denne er frå 1987 og gamle ord som held på og kjem bort frå målet vårt blir trekt fram. Denne gongen tek han også med nokre sannferdige skrøner. Kos dere med orda og ha ei god fornøyelse:

Det var onkelen til Arne, Olaf Aune som starta med å skrive ned gamle ord for Rndalsmålet. Dette var ord som helst meir eller mindre var borte frå daglegtalen. Arne Aune tok seinare over dette arbeidet, eit arbeid ein eigentleg aldri blir ferdig med.

Desse artiklane frå Arne Aune vart første gong presentert i årsskriftet for Rindal Heimbygdlag. Dei er medlemmer av Trollheimsporten: Bli medlem! Denne artikkelen stod i årsskriftet for 1987.

Dialektmagasinet på Trollheimsporten er omfattande og du finn mange artiklar her på Dialekt under Hovedsida. Surnadal Heimbygdlag har eit prosjekt om surnadalsmålet i gang på heimesidene til Surnadal kommune - klikk på linken

Forutan orda og tydingane får du denne gongen sannferdige skrøner til slutt. Klikk på bildene nedafor dette første bildet og sjå teksta større og i serie:

ArneA20002_1024x1552
ArneA3_1024x1533
ArneA40001_1024x1569
ArneA5_1024x1552
ArneA6_1024x1596